Inspirativní výroky Ambrose Bierce a to nejzajímavější o jeho životě

Chcete se inspirovat motty jednoho z nejslavnější amerických satiriků, který byl známý pro svůj nekompromisní pohled na svět?

Jaké jsou citáty Ambrose Bierce, který jednoho dne zmizel beze stopy?

Čtěte! V tomto článku se dozvíte vše potřebné!

Výroky plné cynismu

Egoista, to je člověk s nízkým vkusem, který se více zajímá o sebe než o mne.

Zdvořilost , to jest nejpřijatelnější pokrytectví.

Pokud chcete číst dokonalou knihu, existuje jen jeden způsob: napište ji.

Úsvit: Když jdou rozumní lidé spát.

Budoucnost, časový úsek, v němž se nám daří, naši přátelé jsou věrní a naše štěstí je zajištěno.

Nejtěžší pád, který může člověk zažít, je pád přes svůj vlastní blaf.

Dětství je období lidského života uprostřed mezi idiotstvím nemluvněte a pošetilostí mládí – vzdaluje vás od hříchů dospělosti a od výčitek svědomí stáří.

Nejlaskavějším tvorem na světě je mokrý pes.

Idiot, příslušník velkého a mocného kmene, jehož vliv na lidské záležitosti byl vždy dominantní a řídící.

Trpělivost je menší forma zoufalství, převlečená za ctnost.

Loterie: Daň pro lidi, kterým nejde matematika.

Pitomec je člověk, který se nevyzná ve věcech, v nichž se vyznáte vy, a který se vyzná v jiných věcech, o nichž vy nemáte ponětí.

Přátelství: Loď dostatečně velká pro dva za příznivého počasí, ale jen pro jednoho za nepříznivého.

Mluvte, když se zlobíte, a pronesete ten nejlepší projev, jakého kdy budete litovat.

Obdiv. Naše zdvořilé uznání podobnosti druhého člověka s námi.

Když se ztratíte v lese, jděte vždy z kopce. Když se ztratíte ve filozofii nebo doktríně, jděte vždy nahoru.

Cynik je zlosyn, jehož pokřivené vnímání způsobuje, že vidí věci, jaké jsou, ne jaké by měly být.

Všichni jsou blázni, ale ten, kdo dokáže analyzovat svůj blud, je nazýván filozofem.


Motta o lásce, štěstí a ženách

Ženu, která ti ublížila, nesmíš zabít, ale nic ti nebrání zamyslet se nad tím, že každou minutou stárne.

Pohroma je neštěstí, které potká nás; štěstí, které potká druhé.

Trpělivost je ctnost osla, který klusá pod svým břemenem a je tichý.

Žena by byla okouzlující, kdyby jí člověk mohl padnout do náruče, aniž by jí padl do rukou.

Optimista je zastánce učení, že černé je bílé.

Ať už jde o manželství nebo podnikání, prvním pravidlem úspěchu je trpělivost. 

Štěstí. Příjemný pocit, který vzniká při pohledu na utrpení druhého člověka.

Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což sumárně činí dvě osoby.

Tanec: Skákání při veselé hudbě obvykle s rukou na ženě nebo dceři našeho bližního. Je mnoho druhů tance, ale všechny ty, které vyžadují účast obou pohlaví, mají společnou charakteristiku: jsou očividně nevinné a vroucně milované neřestníky.

Nevěsta, to je žena s báječnou vyhlídkou, že už má štěstí za sebou.

Láska je dočasné pominutí mysli, které se léčí manželstvím.

Prohlédněte si nejslavnější citáty Aristotela, uchvátí vás svou nadčasovostí a moudrem!

Aforismy o politice a světě

Demokracie je hlasování čtyř vlků a jednoho jehněte o tom, co bude k obědu.

Právník je člověk vyškolený k obcházení zákona.

Dějiny jsou popisem událostí, většinou nepravdivých, většinou bezvýznamných, které způsobili vládci, většinou hlupáci, a vojáci, většinou hlupáci.

Politika, boj zájmů, který se tváří jako souboj zásad.

Bůh sám zná budoucnost, ale minulost může změnit pouze historik.

Korporace – důmyslné zařízení pro získání individuálního zisku bez individuální odpovědnosti.

Nemusíte být hloupí, abyste byli křesťany, … ale pravděpodobně vám to pomůže.

Volby nejsou nic jiného než pokročilá aukce ukradeného zboží.

Předsudek je potulný názor bez viditelné opory.

Konzervativec – státník, který je zamilovaný do existujícího zla, na rozdíl od liberála, který jej chce nahradit jiným.

Národ, který nevymáhá dodržování svých zákonů, nemá nárok na úctu a věrnost svého lidu.

Válka je Boží způsob, jak učit Američany zeměpisu.

Nedejte na cynismus Ambrose Bierce a přečtěte si nádherné citáty o manželství, které tomuto svazku vzdávají hold.

Slavné citáty z Biercova díla

HOMICIDE, n. zabití jednoho člověka druhým. Existují čtyři druhy vraždy: trestný čin, omluvitelná, ospravedlnitelná a chvályhodná vražda. Ale není velký rozdíl v tom, kdo je zabit. Zda padl jedním nebo druhým druhem – klasifikace je pro pro právníky. (Ďáblův slovník)

Náboženství, dcera naděje a strachu, vysvětlující nevědomosti, podstatu nepoznatelného. (Ďáblův slovník)

Filosofie – cesta mnoha cest, které vedou odnikud nikam. (Ďáblův slovník)

Krása je moc, kterou žena okouzluje milence, a děsí manžela. (Ďáblův slovník)

Další světoznámou americkou spisovatelkou, která vás může inspirovat, je Louisa May Alcott, citáty, které vás motivují čtěte právě teď!

Kdo byl Ambrose Bierce

Ambrose Bierce je považován za předchůzce moderní americké literatury 20. století. Je znám pro svou tvorbu, kterou vydával v časopisech či jako soubory povídek. Jeho dílo je známo pro horrorové vyznění, které Bierce řadí po bok velikánů, jakým byli Edgar Alan Poe. Jeho závěry umějí překvapit, šokovat i vystrašit. Znám je také pro svou cyničnost, černý humor nebo sadismus.

zdroj: media.poetryfoundation.org

Část Biercovy tvorby a jeho popularitu tvoří výroky, aforismy a pořekadla. Jeho proud odmítá vše, a nikdy se nepřiklání k optimismu. Bierce si svou zatrpklost přinesl z mládí, kdy byl tvrdě vychován svým otcem, jako jedno ze třinácti dětí, narozených na farmě v Ohiu. 

Biercova tvorba je inspirována jeho působením v občanské válce, kdy dokonce zachránil přítele při palbě u Rich Mountains. Jeho zážitky a zakyslost z dramat, která se ho ve válce dotkla, tak směle proudí i do jeho díla.

Ambrose Bierce byl celoživotním vyznáním především žurnalista, kdy v San Franciscu působil v řadě vyhledávaných plátků. Ohromného úspěchu dosahovaly jeho kriminální reportáže, poté, co jej v tomto směru opustily ambice, vydal se na čas tvořit do Londýna, ale po návratu do San Francisca opět započal svou novinářskou kariéru a stal se jedním z nejvyhledávanějších redaktorů na západním pobřeží.

Nejznámější Biercovo díla jsou Povídky o vojínech a civilistech, ve kterých je obsažena i ta zcela nejznámější Případ na mostě přes Soví řeku. Dále Pavučiny z prázdné lebky, Ďáblův slovník nebo Cynikův slovníček. 

Často kladené otázky

Oženil se někdy Ambrose Bierce?

Ano, tento spisovatel a žurnalista se oženil s Mary Ellen Day, zvanou také „Mollie“. Měli spolu tři děti, dva syny a dceru. Oba syny Bierce přežil a jejich skon byl spjat s dobrovolným ukončením života či alkoholismem. Nakonec se Ambrose rozvedl i s Mollie, protože ji podezříval z nevěry, ta ovšem rok po jejich rozchodu zemřela.

Čím se proslavil Ambrose Bierce?

Literární pověst Ambrose Bierce je založena především na jeho povídkách o občanské válce a nadpřirozenu. Po celý svůj život byl především aforistou, satirikem a žurnalistou, beletrii a povídkám se věnoval okrajově. 

Co se ví o zmizení Ambrose Bierce?

Bierce se vydal po stopách americké občanské války, toužil projít bojiště kde sám působil, načež se vypravil do Mexika. Kvůli nepokojům v této zemi však jeho kroky zmizely v propadlišti dějin. Existuje řada konspirací, kdy byl Bierce viděn, dokonce proběhlo ohledání mrtvého muže, který se zasebevraždil a uvažovalo se, zda to není spisovatel osobně, nic z toho se neprokázalo. A vzhledem k šokujícím koncům Biercovy tvorby si to vše takto zřejmě autor sám naplánoval. 

Přečtěte si nádherné citáty z Malého prince, vrátíte se na skok do dětství!

Ambrose Bierce byl cynik a škarohlíd, to je z jeho slov patrné, ale pokud se nad tím zamyslíte, neměl v mnoha věcech pravdu? Nechtěl se přetvařovat, výchova a zážitky jej formovaly, navíc mu ani soukromý život nevyšel podle představ. Kdo by se divil, že se tento muž přetvářce vysmíval a hovořil upřímně. 

Proto se společně učme z moudrosti a pozastavme se aspoň na chvilku nad citáty Ambrose Bierce. Mají hodně do sebe!

Autor článku
Sára Šedivá

Člověk by měl vždy ocenit jedinečné životní okamžiky - jubilea, narozeniny, vzpomenout si na blízkého člověka, jeho jmeniny, oslavit výročí svatby, narození nového života, jednoduše se radovat z každé chvíle. Jsem ráda, že mohu být nápomocna těm, kteří chtějí své nejbližší obdarovat milým slovem, ale nemohou jej právě najít.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X