Inspirativní výroky Ivo Andriće a to nejzajímavější o jeho životě

Znáte tohoto prozaika s jugoslávskými kořeny, který je držitelem Nobelovy ceny?

Rádi podporujete mír a silná slova vám k tomu pomáhají?

Tak se s chutí pusťte do výroků Ivo Andriće, najdete zde ty nejlepší!

Motivační citáty Ivo Andriće

Země velkých objevů jsou také zeměmi velkých nespravedlností.

Když nejsem zoufalý, jsem bezcenný.

Běda člověku, jenž nerozumí žertu i společnosti, která se neumí, netroufne si, anebo se nemůže bezelstně smát.

Člověk by se neměl bát lidí. Já se nebojím lidí, ale toho, co je v nich nelidské.

Ta divoká šelma, která žije v člověku a neodvažuje se ukázat, dokud nejsou odstraněny překážky zákona a zvyku, byla nyní osvobozena.

To, co může a nemusí být, nakonec vždy ustoupí něčemu, co být musí.

Podívali se na papír a v těch křivolakých čarách nic neviděli, ale věděli a chápali všechno, protože zeměpis měli v krvi a biologicky cítili svůj obraz světa.

Kdo dokáže prohrát a oživit samotu, získal celý svět.

V přísnosti, již někdejší zhýralci projevují vůči mládeži, bývá cosi obzvláště ošklivého. Trestají mládež i za své někdejší přestupky a snad se mstí i za svou nynější nemohoucnost.

Poddal jsem se životu. Nebyl jsem poražen, ale přehrán.

Neviditelných světů se nebojím.


Motta o politice a lidech

Mezi strachem, že se něco stane, a nadějí, že se to nestane, je mnohem více prostoru, než si člověk myslí. Na tomto úzkém, tvrdém, holém a temném prostoru tráví svůj život spousta z nás.

Kdyby lidé věděli, jak malý mozek vládne světu, zemřeli by strachy.

Není vlády bez vzpour a spiknutí, stejně jako není majetku bez práce a starostí.

Každá lidská generace má o civilizaci své vlastní iluze; někteří se domnívají, že se podílejí na jejím vzestupu, jiní, že jsou svědky jejího zániku. Ve skutečnosti vždycky podle místa a úhlu pohledu jak plápolá, tak doutná a uhasíná.

Zdá se mi, že kdyby lidé věděli, jak těžké je pro mě snášet život, snáze by mi odpustili všechny špatné věci, které jsem udělal, a všechny dobré věci, které jsem neudělal. A ještě by v sobě našli trochu soucitu, aby mě politovali.

Kdykoli vláda cítí potřebu slibovat svým občanům mír a blahobyt prostřednictvím proklamace, je na místě mít se na pozoru a očekávat opak.

Hledal jsem to, co potřebuji, a ani přesně nevím, co to je, šel jsem od muže k muži a viděla jsem, že všichni dohromady mají méně než já, který nemám nic, a že jsem každému z nich nechal kousek toho, co nemám a co jsem hledal.

Že mlčení je síla a mluvení slabost, to je vidět i z toho, že starci a děti rádi mluví.

Šanson je zčásti i zpověď, proto se s chutí pusťte do slavných citátů Charlese Aznavoura a pociťte moudro francouzského zpěváka na vlastní kůži.

Výroky o srdci a ženách

Srdce produkuje myšlenky, jež jsou rozumu nepochopitelné.

Zapomínání léčí všechno a píseň je nejkrásnější způsob zapomínání, protože v písni člověk cítí jen to, co miluje.

Žena, čekající na svého milence, je nedočkavější než ta, která čeká na své první dítě.

Co dělá můj smutek, když spím? -Je vzhůru a čeká. A když ztratí trpělivost, probudí mě.

Člověku naplněnému velkou, opravdovou a nesobeckou láskou, i kdyby byla jen na jedné straně, se otevírají obzory, možnosti a cesty, které jsou pro tolik chytrých, ctižádostivých a sobeckých lidí uzavřené a neznámé.

Je absurdní chtít prodloužit život vždy a za každou cenu. Mládí je třeba prodloužit, mládí nebo alespoň sílu zralých let.

Snad polovina odporných škodlivých věcí otravujících život člověka a hyzdících tvář světa byla zosnována v manželské posteli nebo kolem ní.

Nádherné citáty o domovině vám připomenou, co je pro vás skutečně důležité, i to, co bylo majákem naděje pro Ivo Andriće.

Kdo byl Ivo Andrić

Ivo Andrić, básník, prozaik, esejista a nositel Nobelovy ceny za literaturu strávil své dětsví v Bosně. Studoval historii, slavistiku a filozofii ve Vídni, Krakově a Štýrském Hradci, kde svou prací dospěl k doktorátu.

zdroj: www.dw.com

Působil, jako velvyslanec, a to v Itálii, Rumunsku, Rakousku, Francii, Španělsku, Belgii a Švýcarsku, nakonec také v Berlíně. Po udělení Nobelovy ceny se jeho prestiž zvedla a stal se předsedou svazu spisovatelů v Jugoslávii, přesto se musel pro své postoje a názory stále držet dál, protože byl nepohodlný, často vězněn nebo internován.

Ve sborníku Hrvatska mlada lirika se prve objevily jeho verše a články. Jeho debut básnických sbírek následoval zanedlouho a nese název Ex Ponto, další je potom Neklid. V jeho textech je melancholie a duševno, kterého si všimla i kritika a spisovatel se stal stále diskutovanějším.

Ivo Andrić stal především ceněným prozaikem, kdy se mu inspirací staly obě světové války, ale také okupace Rakouska-Uherska nebo politické boje v rodné Bosně.

Mezi nejslavnější díla autora patří Slečna dělá peníze, Most na Drině, Prokletý dvůr, Vezírův slon, Travnická kronika.

Přinášíme vám citáty Jeana Anouilha a zajímavý medailonek o jeho životě, čtěte nyní!

Často kladené otázky

Jakou národnost měl Ivo Andrić?

Obecně vzato jugoslávskou, přestože se v díle zaměřoval především na Bosnu a její politický profil. 

Kdo měl na Ivo Andriće největší literární vliv?

Jmenujme příkladně: Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Thomas Mann, Victor Hugo, Guy de Maupassant, Joseph Conrad, Henrik Ibsen.

Byl spisovatel ženatý?

Ano! Jeho ženou byla slavná srbská kostýmní designérka Milica Babić-Jovanović.

Hledáte-li ta správná slova, jak své nejlepší přítelkyni něco povědět, inspirujte se citáty pro kamarádku!

Ivo Andrić měl na jedné straně těžký život, kdy byl pronásledován, přesto se nikdy nevzdal boje za svou zem a své kořeny. Stal se uznávaným autorem, prozaikem a velvyslancem a své poslání šířil napříč světem.

Pokud vás zajímají moudra tohoto muže, přinesli jsme vám výběr těch nejlepších, které vás mohou motivovat nebo inspirovat.

Citáty Ivo Andriće, držitele Nobelovy ceny, jsou zde pro každého, kdo se zamýšlí nad děním kolem sebe!

Autor článku
Sára Šedivá

Člověk by měl vždy ocenit jedinečné životní okamžiky - jubilea, narozeniny, vzpomenout si na blízkého člověka, jeho jmeniny, oslavit výročí svatby, narození nového života, jednoduše se radovat z každé chvíle. Jsem ráda, že mohu být nápomocna těm, kteří chtějí své nejbližší obdarovat milým slovem, ale nemohou jej právě najít.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X