Inspirativní výroky Friedricha Von Bodenstedta a to nejzajímavější o jeho životě

Chcete zjistit více o citátech Friedricha Von Bodenstedta? 

Jaký vedl tento známý německý autor život a jaké názory měl na nejrůznější oblasti života?

To vše se dovíte na následujících řádcích!

Citáty o životě a smrti

Kdo nehledá hluboký smysl života v srdci, hledá marně. Žádná mysl, ať je jakkoli bohatá, se nemůže rovnat ušlechtilému srdci.

Zvykněte si, protože smrt vás vždy ohrožuje, vděčně přijímat, co život nabízí.

Zemský ráj leží na hřbetě koně, ve zdraví těla a v srdci ženy.

Každý strom, který na podzim nese plody, každý keř, na němž visí plno výživných bobulí, má větší cenu než člověk, který prožije svůj život bez užitku pro druhé.

Podívejte se na další obohacující tvrzení o životě.

Moudré výroky

Moudrost dává sílu milosti, milost dává lesk moudrosti.

Marně se hrubá ruka zmocní krásného. 

Jeden diamant lze vybrousit jen jiným.

Není hoden vína ten, kdo ho pije jako vodu.

Moudrý člověk je málokdy moudrý a moudrý člověk málokdy moudrý.


Tvrzení o lidech a bolesti

Jsou knížata, která žízní po pravdě. Ale jen málo z nich má tak zdravý žaludek, aby ji snesli.

Opovrženíhodný je ten, kdo mluví jako pomlouvač. Ale ještě opovrženíhodnější je ten, kdo pomluvu přináší.

Jedině vlastní tvořivost může dát životu jeho právoplatné posvěcení. I bolest potřebuje svůj výraz a člověk, přemožený bolestí, se nemusí stydět za své slzy.

Nejhorší bolest na zemi je ta, která je vykřičena a umlčena.

Je jisté, že jediná hodina důvěrné komunikace sblíží dva cizí lidi víc než celá léta běžného společného života.

Protože v úctě tohoto světa se mnohý ubožák těší velké úctě, za správného člověka považuji jen toho, kdo si dokáže upřímně vážit sám sebe.

Udělejte si hezčí den s těmi nejromantičtějšími zamilovanými citovanými texty.

Citáty o štěstí

Kdo slyší o druhých špatné věci, neměl by je šířit. Lidské štěstí se snadno zničí, ale lidské štěstí se těžko zakládá.

Jestliže nás často tíží smutek při těžké denní práci, oslavujme večer radostně, vždyť život netrvá dlouho!

Dvě věci škodí každému, kdo chce stoupat po stupních štěstí – mlčení, když je čas mluvit, a mluvení, když je čas mlčet.

Hlava bez srdce dělá špatnou krev, srdce bez hlavy také nedělá dobrotu. Kde se má dařit štěstí a požehnání, tam musí být hlava a srdce spolu.

Štěstí je v životě potřeba. Pokud souhlasíte, přečtěte si ty nejlepší výroky o štěstí a nechte se inspirovat.

Kdo byl Friedrich Von Bodenstedt

Malovaný portrét Friedricha Von Bodenstedta
zdroj: mediastorehouse.com.au

Friedrich Von Bodenstedt, celým jménem Friedrich Martin von Bodenstedt, žil v letech 1819–1892 v Německu. Byl to německý spisovatel, překladatel a kritik, jehož poezie byla za jeho života velmi populární.

V mládí získal Bodenstedt místo ředitele školy v Tiflisu (dnes Tbilisi, Gruzie), kde se věnoval studiu perské literatury. Jeho Die Lieder des Mirza Schaffy – Písně Mirzy Schaffyho, sbírka básní napsaných v orientálním stylu, měla okamžitý úspěch. 

V roce 1854 se stal profesorem slovanských jazyků na mnichovské univerzitě. V tomto období pořídil řadu překladů ruských autorů, zejména Alexandra Puškina, Ivana Turgeněva a Michaila Lermontova.

Od roku 1858 byl profesorem anglické literatury a téhož roku se začal věnovat především překladům děl Williama Shakespeara. 

Mezi autorova další známá díla patří Tausend und ein Tag im Orient – Tisíc a jeden den v Orientu nebo Shakespeares Zeitgenossen und ihre Werke – Shakespearovi současníci a jejich dílo.

Často kladené otázky

Kdo byl Friedrich Von Bodenstedt? 

Friedrich Von Bodenstedt byl německý spisovatel, překladatel a kritik, jehož poezie byla za jeho života velmi populární. Proslavil se nejen svými díly, ale také překlady děl Williama Shakespeara.

Jaké jsou nejslavnější Bodenstedtovy citáty?

“Kdo nehledá hluboký smysl života v srdci, hledá marně. Žádná mysl, ať je jakkoli bohatá, se nemůže rovnat ušlechtilému srdci.” – Friedrich Von Bodenstedt
“Zvykněte si, protože smrt vás vždy ohrožuje, vděčně přijímat, co život nabízí.” – Friedrich Von Bodenstedt
“Zemský ráj leží na hřbetě koně, ve zdraví těla a v srdci ženy.” – Friedrich Von Bodenstedt

Citáty Friedricha Von Bodenstedta jsou nadčasové a mohli jste v nich najít povzbuzení i inspiraci. 

Obohatit jste se mohli myšlenkami, které se týkají štěstí, života, smrti, lidí a bolesti. 

Nahlédnout jste také mohli do života světoznámého německého spisovatele, překladatele a kritika.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X