Nejlepší smuteční texty přání pro upřímnou soustrast na jednom místě

Jak říci pozůstalému, že s ním soucítíte v jeho situaci?

Obvykle pro tuto událost nemáme slov. 

Přichází bez ohlášení a sami jsme šokováni. 

Tyto tipy na kondolenční přání vám mohou zaručeně pomoci vyjádřit, co potřebujete.

Text na kondolenční přání

Když dojde k úmrtí, chceme vyjádřit soustrast těm, kteří tu zůstali. Zároveň jim chceme pomoci vyrovnat se a posunout se kupředu. 

Vyjádření soustrasti je tedy promyšlený způsob, jak tyto  dvě součásti současně vyjádřit. Provést to můžeme hned několika způsoby. Pěkné je pozůstalému darovat osobitý kondolenční dopis. 

Nedokážu si představit, co teď asi cítíte, ale chci, abyste věděli, že jsme tu kdokoliv pro vás. Upřímnou soustrast.
Zpráva o tvé ztrátě mě hluboce zarmoutila. Modlím se, aby vám Bůh dal sílu v této těžké době. Upřímnou soustrast.
Kéž náš Pán požehná a utěší vás a vaši rodinu v této době smutku. Přijměte prosím mou upřímnou soustrast.
Vy a vaše rodina jste v mém srdci a mysli. Upřímnou soustrast s úmrtím vašeho otce. Je smutné slyšet o vaší ztrátě. Já vám a vaší rodině vyjadřuji upřímnou soustrast.
Jsem hluboce zarmoucen ztrátou, se kterou jste se vy a vaše rodina setkali. Upřímnou soustrast.
Kéž náš Pán vám a vaší rodině během této smutné doby přinese tolik potřebný mír. Upřímnou soustrast vám a vaší rodině.
V této těžké chvíli bychom vám chtěli připomenout jedinou větu: Kdo v srdcích žije, nikdy neumírá. Přijměte naši upřímnou soustrast.
Jen chceme, abys věděl, že je nám opravdu líto ztráty Tvého otce, byl to úžasný muž. Nechť odpočívá v pokoji.
Ztráta někoho, kdo je nám drahý, není nikdy snadná. Pokud mohu něco udělat, neváhejte a dejte mi vědět. Upřímnou soustrast.
„Jméno zesnulého“ bude vždy ve vašem srdci a mnoha dalších, kteří ho/ji milovali, a tak blízko jako krásná vzpomínka.
Slova se zdají nedostatečná k vyjádření smutku ze ztráty „jméno zemřelého“. Mé srdce je s vámi.
Na někoho tak zvláštního jako „jméno zemřelého“ nikdy nezapomenete. Zůstane navždy v našich srdcích.
Je mi opravdu líto vaší ztráty. Vaše matka byla skvělá žena, bude mi opravdu chybět a budu si ji vždy pamatovat.
Přijměte prosím naši soustrast s úmrtím vaší sestry. Bylo mi ctí poznat takového skvělého člověka. Upřímnou soustrast.
Přemýšlení nad kondolenčním textem.
legacy.com

SMS přání pozůstalým

Dalším rychlým a moderním způsobem, jak někomu vyjádřit soucit nad ztrátou, je odeslání SMS textu. Když jste v rozpacích, co na to říct, můžete pomocí kondolenčních zpráv informovat svého přítele nebo člena rodiny, že se na vás mohou spolehnout. Text stačí zkopírovat nebo přepsat. Využít jej můžete i k přeposlání e-mailem nebo sdílení na sociálních sítích.

Žádná slova nevyjádří můj zármutek. Upřímnou soustrast.
Je mi opravdu líto vaší ztráty. Přijměte naši upřímnou soustrast.
Upřímnou soustrast přeji vám a vaší rodině. Určitě mi bude chybět jeho/její laskavá a milá přítomnost.
Slova nemusí stačit k vyjádření srdečného zármutku, který cítím z odchodu vaší matky. Přijměte prosím mou soustrast.
Chtěl bych vám a vaší rodině nabídnout naši nejhlubší a nejupřímnější soustrast a nechť duše vašeho dědečka odpočívá v pokoji.
Je mi opravdu líto vaší ztráty. Váš/vaše člen/ka rodiny mi bude chybět a nikdy na něj/ni nezapomenu. Ať jeho/její duše odpočívá v míru.
Soustrast pozůstalé rodině. Bůh odpočiň jeho/její duši v pokoji!
V této smutné době bychom vám chtěli vyjádřit naši upřímnou soustrast. Kéž náš Pán potěší vás i vaše blízké.
Upřímnou soustrast vám a vaší rodině při úmrtí vaší tety. Kéž vám naše přátelství a modlitby ulehčí v této těžké době.
Zpráva o tvé ztrátě mě hluboce zarmoutila, ale vím, že to není zdaleka to, čím procházíš právě teď.
V těchto okamžicích ztráty jsou slova k ničemu. Přijměte přesto mou upřímnou soustrast nad vaší ztrátou.
Tvůj otec bude strašně chybět. Všichni jsme ho milovali a navždy si ho budeme pamatovat v našich vzpomínkách. Upřímnou soustrast.
Ztratit někoho, koho milujeme, není nic snadného. Jedinou radostí je vzpomínka a vědomí, že jsme požehnáni, protože jsme mohli být součástí jeho/jejího života. Upřímnou soustrast.
Naše srdce jsou plná smutku ze zprávy o smrti vašeho otce. Přijměte prosím naši upřímnou soustrast.

Inspirace na kondolenční dopis

Dalším způsobem, jak vyjádřit naše emoce, je vytvoření kondolenční listiny. Jde vlastně o dopis s vlastním vyjádřením, který může také obsahovat verše, verš z Bible nebo citát. Pro inspiraci je zde hned několik textů.

Matka je nejdražší bytostí na Zemi. Nikdo a nic nemůže zaplnit prázdnotu vytvořenou její ztrátou. Upřímnou soustrast.
Kéž vám a vaší rodině bude v této nešťastné době věnována láska a milosrdenství našeho Pána. Upřímnou soustrast.
Nikdo nechápe, jak těžké je oddělení. Zůstávají jen věčné vzpomínky v našich srdcích. Přijměte naši upřímnou soustrast.
Kéž vám krásné vzpomínky na vaši matku přinesou útěchu v této těžké době vašeho života. Moje srdce a modlitby směřují k vám a vaší rodině.
Jsme šokováni a slova nám nepomohou vyjádřit zármutek, který v tuto chvíli pociťujeme. Upřímnou soustrast!
Odesláno s láskou a vzpomínkou, abyste prošli touto těžkou dobou. Naše upřímná soustrast.
Žádná slova nemohou popsat, jak je mi líto tvé ztráty.
„Kdokoli držíte v srdci, je navždy a vždy vaší součástí.“ – Rossiter Raymond
„Cílem není zapomenout, ale pamatovat na pokračování.“ – Autor neznámý
Ježíš jí řekl: “Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít navěky.” (Jan 11,25)
On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly. (Zjevení 21,4)
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat. (Kazatel 3, 1-4)
Přání k úmrtí milované osoby.
keepsakes-etc.com

Soustrastné verše a citáty

Využít také můžeme veršů a citátů od známých osobností. Slova jsou plná pochopení a povzbuzení.

„Každý zesnulý přítel je magnet, který nás přitahuje do jiného světa .“ – Jean Paul Richter
„Zatímco truchlíme nad ztrátou svého přítele, ostatní se radují, že se s ním setkali za oponou.“ – John Taylor
„Ty nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět ani se jich dotknout. Musí se cítit srdcem.“ – Helen Kellerová
„Ty, které jsme krátce drželi v náručí, držíme v srdci navždy.“ – Autor neznámý
„Neexistuje příliš malá noha, aby nemohla zanechat otisk na tomto světě“ – Autor neznámý
„Neboť smrt není nic jiného než přenesení nás z času na věčnost.“ – William Penn
„Až budeš smutný, podívej se znovu do svého srdce a uvidíš, že ve skutečnosti pláčeš pro to, co bylo tvým potěšením.“ – Kahlil Gibran
“Vím jistě, že nikdy neztratíme lidi, které milujeme, dokonce ani k smrti. Nadále se účastní všech činů, myšlenek a rozhodnutí, která děláme. Jejich láska zanechává v našich vzpomínkách nesmazatelnou stopu. Nacházíme útěchu ve vědomí, že naše životy byly obohaceny sdílením jejich lásky.“ – Leo Buscaglia
“Moje máma byla nikdy nekončící píseň útěchy, štěstí a bytí v mém srdci. Možná někdy zapomenu na slova, ale vždy si budu pamatovat melodii.“ – Graycie Harmon
„Když chybí jedna osoba, celý svět vypadá prázdný.“– Pat Schweibert

Když někdo z nás blízkých zažije ztrátu milovaného člověka, je na nás, abychom mu poskytli útěchu a pomohli mu cítit se lépe. Zároveň bychom měli dát vědět, že se v této nelehké době na nás mohou obrátit. 

Doufáme, že vám výše uvedené texty, citáty a verše poskytnou alespoň trochu inspirace a pomohou vám vyjádřit soucit a nabídnout podporu.

Autor článku
Zuzka Pitříková

Čas od času potřebujeme inspiraci, protože nás nenapadá vůbec nic. To platí i v oblasti blahopřání, která svým blízkým chceme vyjádřit při různých příležitostech. Jsem moc ráda, že mohu být součástí týmu, který přináší nové nápady pro tuto tématickou oblast.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X