Inspirativní výroky Tomáše Akvinského a to nejzajímavější o jeho životě

Hledáte ty nejslavnější citáty Tomáše Akvinského, známého filozofa a teologa? 

Chcete se dozvědět více o myšlenkách a životě tohoto muže? 

Pak už neváhejte a pusťte se do toho nejzajímavějšího čtení! 

Výroky o lidských vztazích

Na této zemi není nic, co by si bylo cennější než opravdové přátelství.

Člověk nemůže žít bez radosti; proto, když je zbaven skutečných duchovních radostí, je nutné, aby se stal závislým na tělesných potěšeních.

Smutek lze zmírnit dobrým spánkem, koupelí a sklenkou vína.

Přátelství je zdrojem největších radostí a bez přátel se i ty nejpříjemnější činnosti stávají nudnými.

Láska začíná tam, kde vědění končí.

Trpělivě snášet křivdy spáchané na sobě samém je známkou dokonalosti, ale trpělivě nést křivdy spáchané na někom jiném je známkou nedokonalosti a dokonce skutečného hříchu.

Láska je svazující silou, kterou se ke mně druzí připojuji a já ji opečovávám.

K životu láska jednoduše patří. Patříte-li mezi romantické duše, které si rády přečtou něco hezkého, nepřehlédněte nádherné zamilované citáty plné láskyplných slov.

Citované texty o víře

Pro toho, kdo má víru, není nutné žádné vysvětlení. Pro člověka bez víry není možné žádné vysvětlení.

Ke spáse člověka jsou nutné tři věci: vědět, čemu má věřit; vědět, co by si měl přát; a vědět, co má dělat.

Pokud tedy hledáte cestu, kterou byste se měli vydat, vezměte Krista, protože On sám je ta cesta.

Protože nemůžeme vědět, co Bůh je, ale pouze to, co není, nemůžeme uvažovat o tom, jaký je, ale pouze o tom, jaký není.

Jak můžeme žít v harmonii? Nejprve musíme vědět, že jsme všichni bláznivě zamilovaní do stejného Boha.

Držte se pevně toho, že naše víra je totožná s vírou starých lidí. Popírejte to a rozpouštíte jednotu Církve.

Prozkoumejte biblické citované texty, ve kterých můžete najít naději, povzbuzení i útěchu.

Moudré citáty Tomáše Akvinského

Pokud by nejvyšším cílem kapitána bylo zachovat svou loď, nechal by ji navždy v přístavu.

Věci, které milujeme, nám říkají, jací jsme.

Lepší osvětlit než jen svítit, sdělit druhým kontemplované pravdy, než jen kontemplovat.

Dobro může existovat bez zla, zatímco zlo nemůže existovat bez dobra.

Každý úsudek svědomí, ať je správný nebo nesprávný, ať už jde o věci samy o sobě zlé nebo morálně lhostejné, je povinný v tom smyslu, že ten, kdo jedná proti svému svědomí, vždy hřeší.

Dobře žít znamená dobře pracovat, vykazovat dobrou činnost.

Veškeré úsilí lidské mysli nemůže vyčerpat podstatu jediné mouchy.

Hlavním skutkem odvahy je vytrvale snášet a odolávat nebezpečím, spíše než na ně útočit.

Od přírody jsou si všichni lidé rovni ve svobodě, ale ne v jiných vlastnostech.

Aby byla válka spravedlivá, jsou nutné tři věci. Za prvé, autorita panovníka. Za druhé, spravedlivý důvod. Za třetí, oprávněný záměr.

Člověk by neměl považovat své hmotné vlastnictví za své, ale za společné všem, aby se o ně bez váhání dělil, když jiní potřebují.

Štěstí je zajištěno ctností; je to dobro dosažené vlastní vůlí člověka.

Pro uvolnění mysli je nezbytné, abychom čas od času využili hravých skutků a vtipů.

Podívejte se také na citáty Pierra Abelarda, dalšího moudrého filozofa!

Kdo byl Tomáš Akvinský

Kreslený portrét Tomáše Akvinského s knihami.
zdroj: thecollector.com

Tomáš Akvinský, někdy přezdívaný také jako “Andělský doktor”, žil v letech 1224/25–1274 a byl kanonizován v roce 1323.  

Jednalo se o italského dominikánského teologa a předního středověkého scholastika, který vyvinul vlastní závěry z aristotelských premis, a to zejména v metafyzice osobnosti, stvoření a prozřetelnosti. 

Akvinský byl autorem dvou mistrovských děl, “Summa theologiae” a “Summa contra gentiles”, kterými se zasloužil o klasickou systematizaci latinské teologie. Byl autorem také několika básní a eucharistických hymnů. 

Ačkoli mnoho moderních římskokatolických teologů nepovažuje svatého Tomáše za pravého svatého, i tak je římskokatolickou církví uznáván jako její přední západní filozof a teolog

Často kladené otázky

Jaké bylo náboženství svatého Tomáše Akvinského? 

Svatý Tomáš Akvinský byl členem římskokatolické církve.

Jaké myšlenky Akvinského jsou nejčastěji citovány? 

Citovány jsou nejčastěji myšlenky týkající se víry, lidských vztahů, života a štěstí. 

Proč je Tomáš Akvinský důležitý? 

Svatý Tomáš Akvinský byl největší ze scholastických filozofů. Vytvořil obsáhlou syntézu křesťanské teologie a aristotelské filozofie, která po staletí ovlivňovala římskokatolickou doktrínu a byla přijata jako oficiální filozofie církve v roce 1917. Tomismus se později stal důležitým myšlenkovým proudem i v sekulární filozofii.

Citáty Tomáše Akvinského, uvedené v článku, vám mohly poskytnout spoustu informací o myšlenkách tohoto slavného teologa a filozofa, který se zabýval především tématy jako je víra, lidské vztahy, žití nebo štěstí. 

Díky uvedenému textu jste se také seznámili s životem tohoto velkého muže a jeho nejznámějšími díly, která jsou dodnes inspirací pro celý svět.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X