Inspirativní výroky Hanse Urse Von Balthasara a to nejzajímavější o jeho životě

Chcete se seznámit s citáty Hanse Urse Von Balthasara? 

Pátráte po myšlenkách jednoho z nejvýznamnějších teologů na světě? 

Už více neváhejte a začtěte se nejen do nejznámějších výroků tohoto slavného muže, ale zjistěte také více o jeho životě. 

Citáty o životě a lidech

Být dítětem znamená vděčit za svou existenci někomu jinému a ani v dospělosti nikdy nedosáhneme bodu, kdy už nemusíme děkovat za to, že jsme tím, kým jsme.

Člověk je tvor s tajemstvím v srdci, které je větší než on sám.

Útěk od sebe k Bohu není „zapomenutím na sebe“ v tom smyslu, že by člověk ztratil sám sebe. Naopak, ve zkušenosti Ducha je člověku darována nejhlubší možná zkušenost se sebou samým: Duch svatý je totiž Duchem zjevení, který osvěcuje lidského ducha, v němž je imanentní, tím, že člověku říká, čím je.

Každé tajemství života má svůj původ v srdci.

Chcete ještě více výroků o životě, nad kterými byste se mohli na chviličku zamyslet? Prozkoumejte další várku životních citovaných textů!

Výroky o víře

To, čím jste, je Boží dar pro vás, to, čím se stanete, je váš dar Bohu.

Právě ke kříži je křesťan vyzýván, aby následoval svého Mistra: žádná cesta vykoupení jej nemůže obejít.

Především nesmíme chtít lpět na svém utrpení. Utrpení nás jistě prohlubuje a posiluje naši osobu, ale nesmíme toužit stát se hlubším já, než chce Bůh. Netrpět déle může být krásnou, možná tou nejvyšší obětí.

Církev neuděluje svátost křtu proto, aby pro sebe získala větší počet členů, ale proto, aby zasvětila člověka Bohu a předala mu božský dar zrození z Boha.

Bůh se definuje jako „Jsem, který jsem“, což také znamená: „Moje bytí je takové, že budu vždy přítomen v každém okamžiku stávání se.

Jedině křesťanské náboženství, které ve své podstatě zprostředkovává věčné Boží dítě, udržuje ve svých věřících celoživotní vědomí toho, že jsou dětmi, a že tedy mají o věci prosit a děkovat za ně.

Podívejte se také na nádherné biblické citace, které vám mohou usnadnit těžké chvíle a povzbudit vás.

Citáty o lásce

I když jednota víry není možná, jednota lásky ano.

To, co Otec dává, je schopnost být sám sebou, svoboda, a tedy autonomie, ale autonomie, kterou lze chápat pouze jako odevzdání sebe sama druhému.

Jedině láska je věrohodná.

Nikdy nebudou existovat bytosti nemilované Bohem, protože Bůh je absolutní láska.

Duch svatosti a lásky je také Duchem moudrosti a poznání o lásce; a jsou vlastně jedním a týmž Duchem. Pravda a láska jsou neoddělitelná křídla – neboť pravda nemůže létat bez lásky – a láska se nemůže vznášet bez pravdy.

Bůh není v první řadě absolutní moc, ale absolutní láska. 

S láskou by se nemělo šetřit, proto jsme pro vás připravili ještě spoustu dalších nádherných zamilovaných výroků. Pusťte se do čtení!

Kdo byl Hans Urs Von Balthasar

Černobílá fotografie Hanse Urse Von Balthasara sedícího v pracovně s knihami.
zdroj: ancientanswers.org

Hans Urs Von Balthasar žil v letech 1905–1988 ve Švýcarsku, v Basileji. 

Jednalo se o římskokatolického teologa, který odmítl ultrakonzervatismus francouzského schizmatického arcibiskupa Marcela Lfebvra a progresivní názory švýcarského teologa Hanse Künga ve prospěch hluboce osobní spirituality. 

Balthasar studoval filozofii na univerzitách ve Vídni, Berlíně a Curychu, kde v roce 1929 získal doktorát. V roce 1936 byl vysvěcen na kněze a v roce 1939 vstoupil do jezuitského řádu.

V letech 1940–1948 působil jako kaplan na univerzitě v Basileji, než v roce 1950 opustil jezuity a stal se ředitelem katolické organizace (Společenství svatého Jana, sekulární institut), kterou založil v Basileji o pět let dříve spolu s křesťanskou mystičkou Adrienne von Speyr.

Balthasar byl autorem více než 60 knih na různorodá témata, jako je teologie dějin, raně křesťanští církevní otcové, klasická literatura a moderní estetika. Většinu svých raných prací napsal jako vyvrácení spisů svého přítele a rivala, švýcarského protestantského teologa Karla Bartha.

V roce 1972 Balthasar spoluzaložil katolický časopis Communio a v roce 1984 mu byla udělena první Mezinárodní cena Pavla VI. za přínos teologii. V roce 1988 byl jmenován kardinálem, ale dva dny před svou investiturou zemřel.

Často kladené otázky

Čím se proslavil Hans Urs Von Balthasar? 

Hans Urs Von Balthasar byl švýcarský teolog, který je dodnes považován za jednoho z nejvýznamnějších teologů 20. století. 

Jaké myšlenky Balthasara jsou nejčastěji citovány? 

Hans Urs Von Balthasar se nejčastěji vyjadřoval samozřejmě k víře a lásce nejen mezi lidmi, ale také k Bohu. 

Jaká díla autora jsou nejznámější? 

Mezi nejprodávanější publikace Hanse Urse Von Balthasara patří například kniha “Cesty k ujasnění”.

Znáte nějakého Honzu a chcete mu pogratulovat ke jmeninám? Pak se můžete nechat inspirovat těmi nejkrásnějšími přáními k svátku Honzovi, která potěší i pobaví.

Citáty Hanse Urse Von Balthasara vás mohly pohladit na duši, pokud jste hledali výroky o lásce nejen k lidem, ale také k Bohu. Jste-li věřící, mohly vás uvedené výroky povzbudit a ukázat vám pohled známého teologa na víru. 

Ti z vás, kteří máte rádi nejen zajímavá tvrzení o nejrůznějších tématech, ale také se rádi dovídáte něco víc o osobnosti, která slova vyřkla, jste si mohli přečíst spoustu zajímavostí o Balthasarově životě.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X