Inspirativní výroky Denise Diderota a to nejzajímavější o jeho životě

Zjistěte více o citátech Denise Diderota! 

Jak přemýšlel a žil tento slavný francouzský literát a filozof? 

Co ovlivnilo jeho tvorbu? 

To a mnoho dalšího se dovíte na následujících řádcích!

Výroky o vášni a vědění

Pouze vášně, velké vášně mohou povznést duši k velkým věcem.

Existuje jen jedna vášeň, vášeň pro štěstí.

Neexistuje druh obtěžování, který by muž v civilizovaných společnostech nemohl beztrestně způsobit ženě.

Génius je přítomen v každé době, ale lidé, kteří ho v sobě nosí, zůstávají ochromeni, pokud nedojde k mimořádným událostem, které tuto hmotu zahřejí a roztaví tak, že vytryskne.

Poezie musí mít v sobě něco barbarského, obrovského a divokého.

Existují tři hlavní způsoby získávání vědomostí: pozorování přírody, úvahy a experimenty. Pozorování shromažďuje fakta; reflexe je kombinuje; experiment ověřuje výsledek této kombinace.

K vášni patří neodmyslitelně láska. Patříte mezi milovníky romantiky? Pak se pusťte do čtení těch nejromantičtějších zamilovaných citovaných textů.

Obecné citáty Denise Diderota

Vděčnost je břemeno a každé břemeno je stvořeno k tomu, aby bylo setřeseno. 

Naše pozorování přírody musí být pečlivé, naše úvahy hluboké a naše pokusy přesné. Málokdy se setkáváme s kombinací těchto tří prostředků, a proto se tvůrčí géniové nevyskytují často. 

Když jsou věda, umění, literatura a filozofie pouhým projevem osobnosti, jsou na úrovni, kde jsou možné slavné a oslnivé úspěchy, díky nimž může jméno člověka žít po tisíce let.

Krev Ježíše Krista může přikrýt množství hříchů, zdá se mi.

Neexistuje morální přikázání, které by v sobě nemělo něco nepohodlného.

Chceš-li, abych uvěřil v Boha, musíš mě přimět, abych se ho dotkl.

Jsou věci, které si nemohu vynutit. Musím se přizpůsobit. Jsou chvíle, kdy největší potřebnou změnou je změna mého pohledu.

Prvním krokem k filozofii je nedůvěra.

K tomu, abychom otřásli hypotézou, není někdy třeba udělat nic víc, než ji posunout tak daleko, jak to jen jde.

Když se pověrám dovolí, aby plnily úkol stáří a otupovaly lidský temperament, můžeme se rozloučit s veškerou dokonalostí v poezii, malířství a hudbě.

Dobrá hudba má velmi blízko k primitivnímu jazyku.

Od fanatismu k barbarství je jen jeden krok.

Filozof nikdy nezabil žádného kněze, zatímco kněz zabil mnoho filozofů.


Tvrzení o lidech

Žádný člověk nedostal od přírody právo poroučet svým bližním. 

Spravedlnost je první ctností těch, kdo poroučejí, a zastavuje stížnosti těch, kdo poslouchají. 

Všichni jsme nástroje obdařené citem a pamětí. Naše smysly jsou tolik strun, na které brnkají okolní předměty a které také často brnkají samy na sebe.

Neměli bychom obviňovat lidskou přirozenost, ale podlé konvence, které ji překrucují. 

Divadelní jáma je jediné místo, kde se mísí slzy ctnostných i zlých lidí. 

Veselost je vlastností obyčejných lidí. Genialita vždy předpokládá určitý nepořádek ve stroji.

Mnohem častěji se chytáme neřestí než ctností svých společníků.

Člověk nebude nikdy svobodný, dokud nebude poslední král uškrcen vnitřnostmi posledního kněze.

Hltavě polykáme každou lež, která nám lichotí, ale pravdu, která nám připadá hořká, usrkáváme jen po troškách.

Moc získaná násilím je pouze uzurpací a trvá jen tak dlouho, dokud síla toho, kdo poroučí, převažuje nad silou těch, kdo poslouchají.

Pozor na člověka, který mluví o tom, že má dát věci do pořádku! Dát věci do pořádku vždy znamená dostat ostatní lidi pod svou kontrolu.

Každý člověk má svou důstojnost. Já jsem ochoten na tu svou zapomenout, ale podle vlastního uvážení, a ne když mi to nařídí někdo jiný.

Nepokoje ve společnosti nejsou nikdy tak děsivé, jako když ti, kdo je vyvolávají, mohou využít záminku náboženství, aby zakryli své skutečné záměry.

Prozkoumejte a inspirujte se výroky z Bible!

Kdo byl Denis Diderot

Malba Denise Diderota sedícího na židli
zdroj: revuedesdeuxmondes.fr

Denis Diderot žil v letech 1713–1784 v Paříži. Byl to francouzský literát a filozof, který v letech 1745 až 1772 působil jako hlavní redaktor Encyklopedie, jednoho z hlavních děl doby osvícenství.

Diderot byl synem uznávaného nožířského mistra. V roce 1726 byl vysvěcen na kněze, ačkoli ve skutečnosti nevstoupil do církve, a nejprve se vzdělával u jezuitů v Langres.

V roce 1732 získal na pařížské univerzitě titul magistra umění. Poté studoval práva jako koncipient v kanceláři Clémenta de Ris, ale více se zajímal o jazyky, literaturu, filozofii a vyšší matematiku.

Diderot zanechal brzkých ambicí vstoupit do divadla a místo toho se živil vyučováním, vedl nuzný život jako nakladatelský hoch a psal kázání pro misionáře. Jeho dílo svědčí o tom, že prošel náboženskou krizí a poměrně pomalu přešel od římského katolicismu k deismu a poté k ateismu a filozofickému materialismu.

Že v této době vedl neuspořádaný a bohémský život, je zřejmé z jeho, posmrtně vydaného, románu Le Neveu de Rameau – Rameauův synovec.

Ve stáří se Diderot začal pomalu stahovat do ulity svého osobního a rodinného života. Pár měsíců po smrti své manželky zemřel na koronární trombózu v domě v Rue de Richelieu, který mu dala k dispozici Kateřina Veliká. Jeho poslední slova zněla apokryfně: “Le premier pas vers la philosophie, c’est l’incré – Prvním krokem k filozofii je nedůvěra.”.

Často kladené otázky

Proč byl Denis Diderot tak významný?

Francouzský filozof a esejista Denis Diderot byl hlavním redaktorem Encyklopedie a v této roli byl jedním z tvůrců a interpretů osvícenství. Dílo, které vynikalo svým tolerantním a liberálním postojem, mělo ve Francii, těsně před revolucí, hluboký politický, společenský a intelektuální dopad.

Jaké jsou nejslavnější citáty Denise Diderota? 

“Vděčnost je břemeno a každé břemeno je stvořeno k tomu, aby bylo setřeseno.” – Denis Diderot
“Naše pozorování přírody musí být pečlivé, naše úvahy hluboké a naše pokusy přesné.” – Denis Diderot
“Málokdy se setkáváme s kombinací těchto tří prostředků, a proto se tvůrčí géniové nevyskytují často.” – Denis Diderot

Znáte nějakého Denise? Pak mu ke jmeninám pogratulujte některým z přání k svátku pro Denise!

Citáty Denise Diderota jsou nadčasové a můžete v nich najít moudrost týkající se lásky, lidských vztahů, víry, společnosti a umění. 

O slavném francouzském literátu a filozofu jste se mohli více dovědět nejen skrze jeho výroky, ale také zajímavý život, který je v článku stručně shrnut.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X