Inspirativní výroky Aurelia Augustina a to nejzajímavější o jeho životě

Pátráte po citátech Aurelia Augustina, svatého katolické církve? 

Chcete zjistit to nejdůležitější o životě tohoto známého biskupa? 

Pak si najděte klidné místo a pusťte se do zajímavého čtení! 

Citáty o životě 

Zášť je jako pít jed a čekat, až ten druhý zemře.

Svět je kniha, a kdo necestuje, čte jen stránku.

Za to, že děláme, co máme, si nezasloužíme pochvalu, protože je to naše povinnost.

Pokora je základem všech ostatních ctností, proto v duši, v níž tato ctnost není, nemůže být žádná jiná ctnost, leda jen zdánlivá.

Začni sestupem. Plánuješ věž, která prorazí mraky? Polož nejprve základy pokory.

Protože nemůžeš konat dobro všem, máš věnovat zvláštní pozornost těm, kteří se s tebou vlivem náhody času, místa nebo okolností dostali do užšího spojení.

Zvyk, pokud se mu neodporuje, se brzy stane nutností.

Žijeme-li dobře, je i doba dobrá. Jací jsme my, taková je doba.

Trpělivost je průvodkyní moudrosti.

Dovol, co si přeješ, a pak přikaž, co si přeješ.

Prozkoumejte také další životní citáty, které vám mohou poskytnout jiný pohled na žití.

Výroky o lidech

Lidé se vydávají do ciziny, aby žasli nad výškami hor, nad obrovskými vlnami moře, nad dlouhými toky řek, nad rozlehlým kompasem oceánu, nad krouživými pohyby hvězd, a procházejí kolem sebe, aniž by se divili.

Pýcha proměnila anděly v ďábly, pokora dělá z lidí anděly.

V tom je právě dokonalost člověka, aby zjistil svou vlastní nedokonalost.

Kdo je laskavý, je svobodný, i když je otrokem; kdo je zlý, je otrokem, i když je králem

Jestliže tě dva přátelé požádají, abys rozsoudil nějaký spor, nepřijímej, protože ztratíš jednoho přítele; na druhé straně, jestliže přijdou dva cizinci se stejnou žádostí, přijmi, protože získáš jednoho přítele.


Citáty o lásce a vztazích

Protože ve vás roste láska, roste i krása. Láska je totiž krása duše.

Úplná abstinence je snazší než dokonalá střídmost. 

Kdo žárlí, není zamilovaný.

Nejvíce jsem potřeboval milovat a být milován, dychtivě se nechat chytit. Šťastně jsem si omotal kolem sebe ta bolestná pouta; a dozajista by mě bičovaly rozžhavené pohrabáče nebo žárlivost, podezírání a strach, výbuchy hněvu a hádky.

V cizoložství je zlo vášeň. Nemá-li člověk možnost žít s cizí ženou, ale je-li z nějakého důvodu zřejmé, že by to rád udělal a že by to udělal, kdyby mohl, není o nic méně vinen, než kdyby byl přistižen při činu.

Láska patřila a vždy bude patřit do lidských životů. Podívejte se na zamilované citované texty, které vyšly z úst více či méně známých osobností.

Výroky o víře

Víra znamená věřit tomu, co nevidíš; odměnou této víry je vidět to, čemu věříš.

Modlete se, jako by vše záviselo na Bohu. Pracujte, jako by vše záviselo na vás.

Bůh miluje každého z nás, jako by byl jen jeden.

Ten, který nás stvořil bez naší pomoci, nás nezachrání bez našeho souhlasu.

Nesnažte se chápat, abyste mohli věřit, ale věřte, abyste mohli chápat.

Věříš-li tomu, co se ti v evangeliích líbí, a odmítáš-li to, co se ti nelíbí, nevěříš evangeliu, ale sám sobě.

Máte rádi výroky o víře? Pak se pusťte do čtení těch nejznámějších citátů z bible!

Kdo byl Aurelius Augustinus

Barevná malba Aurelia Augustina.
zdroj: biokristi.sabda.org

Aurelius Augustinus, nebo také svatý Augustin z Hippo, žil v letech 354–430. 

Augustin byl hipponský biskup a jeden z latinských církevních otců. Po svatém Pavlovi byl patrně nejvýznamnějším křesťanským myslitelem. 

Augustinovo přizpůsobení klasického myšlení křesťanskému učení vytvořilo teologický systém velké síly a trvalého vlivu. Jeho četná písemná díla, z nichž nejvýznamnější jsou “Vyznání”, z roku 400 a “Boží město”, vydané někdy mezi lety 413–426, formovala praxi biblické exegeze a pomohla položit základy velké části středověkého a novověkého křesťanského myšlení. V římském katolicismu je formálně uznáván jako doktor církve.

V posledním roce svého života se svatý Augustin ocitl, spolu se svými spoluobčany v Hippo, v zajetí armády útočníků, kteří vtrhli do Afriky přes Gibraltarskou úžinu. Útočící vojska, kterým současníci říkali Vandalové, tvořila smíšená skupina „barbarů“ a dobrodruhů hledajících domov. Hippo padlo krátce po Augustinově smrti a Kartágo nedlouho poté.

Augustin přežil ve svých knihách. Jeho zvyk katalogizovat dobře posloužil jeho přeživším spolupracovníkům. Nějakým způsobem se podařilo zachovat pravděpodobně celé Augustinovo literární dílo, které se z Afriky dostalo neporušené. 

Vyprávělo se, že jeho ostatky se dostaly na Sardinii a odtud do Pavie (Itálie), kde ve svatyni lidé uctívají to, co prý jsou tyto ostatky. Ať už je pravdivost historky jakákoli, organizovaný odchod Augustinových stoupenců na Sardinii s jeho tělem a knihami není vyloučen. Zůstává však pouhou domněnkou.

Často kladené otázky

Kdo byl Aurelius Augustinus?

Aurelius Augustinus, nebo také svatý Augustin, byl biskupem v Hippo (dnešní Alžírsko), v letech 396 až 430. Byl uznávaným teologem a plodným spisovatelem, ale také zdatným kazatelem a rétorem. Je jedním z latinských církevních otců a v římském katolicismu je formálně uznáván jako doktor církve.

Jak svatý Augustin ovlivnil svět? 

Svatý Augustin je pravděpodobně nejvýznamnějším křesťanským myslitelem po svatém Pavlovi. Přizpůsobil klasické myšlení křesťanskému učení a vytvořil mocný teologický systém s trvalým vlivem. Utvářel také praxi biblické exegeze a pomohl položit základy velké části středověkého a moderního křesťanského myšlení.

Čím se Aurelius Augustinus proslavil? 

Dochovalo se více než pět milionů Augustinových spisů, od kázání až po teologická pojednání. Dva z nich mají obzvláště trvalý vliv: Boží město a Vyznání. První z nich je filozofickou obhajobou křesťanství, která nastiňuje nový způsob chápání lidské společnosti, a druhé je do značné míry duchovním sebezpytováním.

Máte ve svém okolí nějakého Augustína? Pak mu nezapomeňte poblahopřát například některým z přání k svátku Augustínovi, která jsou pro tyto jmenovce psána na míru.

Citáty Aurelia Augustina hovoří nejčastěji o lásce, životě, lidech, vztazích, pokoře a víře. 

Pokud jste hledali výroky, které by byly nadčasové, moudré a plné povzbuzení, mohl vás inspirovat právě svatý Augustin, který je známý po celém světě. 

Milovníci historie mohli navíc zjistit více o životě tohoto slavného svatého.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X