Inspirativní výroky Augusta Comteho a to nejzajímavější o jeho životě

Hledáte inspiraci v citátech Augusta Comteho? 

Chcete zjistit více o tom, co se honilo slavnému francouzskému matematikovi hlavou a jaký vedl život? 

Pak se pusťte do zajímavého čtení a začněte objevovat!

Citované texty o vědě

Demografie je osud.

Každá věda spočívá v koordinaci faktů – kdyby byla různá pozorování zcela izolovaná, žádná věda by neexistovala. 

Každý obor poznání prochází třemi etapami. Stupeň teoretický, teologický a metafyzický neboli abstraktní. 

Slovo „právo“ by mělo být vyloučeno z politického jazyka, stejně jako slovo „příčina“ z jazyka filozofie.

Abychom pochopili nějakou vědu, je třeba znát její historii.

Každá skutečná věda má totiž za cíl určit určité jevy pomocí jiných, a to v souladu se vztahy, které mezi nimi existují.

Všechno je relativní a jen to je absolutní.

Inspirujte se krásnými a hlubokými citacemi z Bible, které nabízí spoustu moudrosti!

Citáty o životě, lidech a náboženství

Mrtví vládnou živým.

Poznejte sami sebe, abyste se zlepšili.

Jediný skutečný život je kolektivní život rasy, individuální život existuje jen jako abstrakce.

Náboženství je iluze z dětství, z níž se vyrůstá při správné výchově.

O životě živých vždy rozhoduje mrtvý filozof.

Nic není zničeno, dokud není nahrazeno.

Žena je nejmorálnějším prvkem celého lidstva.

Lidstvo se vždy skládá z více mrtvých než živých.

Podívejte se na další výroky o životě, které by vás mohly zaujmout.

Výroky o myšlení

Myšlenky řídí svět, nebo ho uvrhnou do chaosu.

Lidem není dovoleno svobodně přemýšlet o chemii a biologii: proč by jim mělo být dovoleno svobodně přemýšlet o politické filozofii?

Posvátná formule pozitivismu: láska jako princip, řád jako základ a pokrok jako cíl.

Ideje řídí svět, nebo ho uvrhnou do chaosu.

Nyní jsem však já, August Comte, objevil pravdu. Proto už není třeba svobody myšlení ani svobody tisku. Chci vládnout a organizovat celou zemi.

August Comte byl významným filozofem a matematikem, který pro své zkoumání jistě potřeboval také nějakou tu motivaci. Pokud také potřebujete povzbudit, inspirujte se těmi nejsilnějšími motivačními citovanými texty!

Kdo byl Auguste Comte

zdroj: commons.wikimedia.org

Auguste Comte, celým jménem Isidore-Auguste-Marie-François-Xavier Comte, žil v letech 1798–1857 ve Francii. Byl to francouzský matematik a filozof, známý jako zakladatel sociologie a pozitivismu. Comte dal vědě sociologie jméno a systematicky zavedl nový obor.

Comtův otec Louis Comte, daňový úředník, a jeho matka Rosalie Boyerová byli silně roajalističtí a hluboce věřící katolíci. Odmítali však republikánství a skepticismus, které v té době ovládly Francii. Comte tyto rozpory vyřešil již v raném věku tím, že odmítl jak katolicismus, tak royalismus.

V mladé dospělosti se Comte živil občasným vyučováním matematiky a žurnalistikou. Hodně četl filozofii a historii a zajímal se zejména o ty myslitele, kteří začínali rozeznávat a sledovat určitý řád v dějinách lidské společnosti. 

Comte byl hluboce reakcionářský ve svém odmítání demokracie, důrazu na hierarchii a poslušnost a v názoru, že ideální vládu bude tvořit intelektuální elita.

Jeho myšlenky však ovlivnily takové významné společenské vědce, jako byl Émile Durkheim, Herbert Spencer a sir Edward Burnett Tylor.

Comtovo přesvědčení o významu sociologie jako vědeckého studia lidské společnosti zůstává mezi současnými sociology základním článkem víry a dílo, které vytvořil, zůstává pozoruhodnou syntézou a důležitým myšlenkovým systémem.

Často kladené otázky

Čím je Auguste Comte nejproslulejší?

Filozof, matematik a sociální vědec, Auguste Comte, byl znám především jako tvůrce pozitivismu, přístupu k filozofii a dějinám vědy a k teorii společenského vývoje, který označil skutečné poznání za výsledek empirického pozorování a experimentu a společenský intelektuální pokrok za přechod od náboženství k metafyzice a vědě.

Jaké jsou nejslavnější Comteho citáty? 

“Poznejte sami sebe, abyste se zlepšili.” – Auguste Comte
“Jediný skutečný život je kolektivní život rasy, individuální život existuje jen jako abstrakce.” – Auguste Comte
“Abychom pochopili nějakou vědu, je třeba znát její historii.” – Auguste Comte

Znáte nějakého Augustina, kterému byste rádi udělali radost v den jeho jmenin? Rozveselte mu den prostřednictvím některého z přání k svátku Augustinovi.

Citáty Augusta Comteho hovoří nejčastěji o vědě, které se tento slavný filozof a matematik věnoval. 

Inspirovat jste se ale mohli také jeho výroky o lidech, životě, náboženství a myšlení. 

Mohli jste také nahlédnout do Comteho života a zjistit, co jej přimělo uvažovat způsobem, kterým uvažoval a který ovlivňuje lidstvo dodnes.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X