Inspirativní výroky Julia Caesara a to nejzajímavější o jeho životě

Pátráte po zajímavých citátech Julia Caesara?

Chcete poznat tohoto mocného muže o něco lépe a dovědět se více o jeho životě i myšlenkách?

V tom případě na nic nečekejte a pusťte se do čtení. 

Nejslavnější citáty Julia Caesara

Alea iacta est. – Kostky jsou vrženy.

Veni, vidi, vici. – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.

Fere libenter homines id quod volunt credunt – Lidé věří rádi tomu, co si přejí.

Nejen Gaius Julius Caesar se zapsal do historie některými nezapomenutelnými výroky. Podívejte se též na slavné citáty Francise Bacona.

Caesarovy výroky o životě a politice

Moudré je milovat život tak, jako milujeme ženu – oddávat se mu, ale nelpět na něm.

Zkušenost je učitelem všech věcí.

Štěstěna způsobuje v krátkých okamžicích velké proměny věcí.

Raději ať deset vinných lidí uteče, než aby jeden nevinný trpěl.

Nikdo není natolik udatný, aby nebyl neobvyklými věcmi vyveden z míry.

Nejlepší smrt je neočekávaná.

Není méně hodno vojevůdce vítězit rozvahou než mečem.

Prozkoumejte i citáty dalších slavných politiků. Výroky Otto von Bismarcka se vztahují nejen k politice, ale také k válce či lásce.

Tvrzení o lidech a vztazích

I ty, Brute, můj synu?

V pohromách se většinou z přátel stávají nepřátelé.

Nejednou se stává, že s rozkoší ubližujeme právě těm, které milujeme.

Co chceme, tomu taky ochotně věříme a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami.

Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach.

Lidé ochotně věří, že to co si přejí, je správné.

Mezi lidmi vznikají nejrůznější vztahy. Máte-li ve svém životě někoho, koho můžete nazývat svým dobrým přítelem, můžete ho potěšit některým z citátů o přátelství.

Caesarova slova o lásce a ženách

Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení.

Čím déle se člověk vyhýbá vlastnímu manželství, tím si tvoří bezpečnější předpoklady stát se velkým a slavným.

Žena je hodna milování, nikoli lásky.

Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků.

Život bez lásky není život. Udělejte si hezčí den s nádhernými zamilovanými citacemi!

Kdo byl Julius Caesar

Busta Julia Caesara.
zdroj: museivaticani.va

Gaius Julius Caesar byl jedním z nejvýznamnějších antických řečníků, vojevůdců a státníků. Do historie vstoupil nejen svou nekompromisní politikou a úspěchy, ale také svou smrtí. Žil v letech 100 – 44 př.n.l.

Caesar byl velmi schopným vojevůdcem, někdy bývá přirovnáván k dalším slavným stratégům a taktikům, jako byl Alexandr Veliký nebo později Napoleon Bonaparte.

Díky jeho vojenským úspěchům dosáhla římská říše expanze až do Británie a střední Evropy. Jeho snem bylo stát se jediným vládcem mocného státu, což se mu nakonec podařilo.

V roce 49 př. n. l. překročil řeku Rubikon, která tvořila hranici tehdejší Itálie, a zahájil občanskou válku, která nakonec vedla k zániku římské republiky a její přeměně v monarchii. Právě při překročení řeky pronesl jeden ze svých nejslavnějších výroků – kostky jsou vrženy.

Když se mu podařilo převzít moc, nechal se senátem jmenovat doživotním diktátorem. Jeho absolutistická politika a reformy vlády, které provedl, se ale setkaly s nesouhlasem senátu, jehož moc se výrazně omezila.

zdroj: youtube.com

Výsledkem bylo spiknutí, v jehož čele stál i jeho přítel Marcius Iunius Brutus, který byl zastáncem republikánského zřízení. K zavraždění Caesara došlo 15. března roku 44 př. n. l. v Pompeiově divadle, kde mu jeho vrahové údajně zasadili dvacet tři ran nožem.

Julius Caesar byl též výtečným řečníkem a spisovatelem, jediným dílem, které se dochovalo, jsou jeho Zápisky o válce galské, které popisují jeho vojenské tažení do Galie neboli na území dnešní Francie.

Zajímavé je, že ačkoli titul caesar neboli císař, je odvozen právě od jména tohoto mocného muže, on sám jím nebyl. Prvním caesarem byl až jeho adoptivní syn Augustus.

Se jménem Julius se můžeme setkat i u nás. Zjistěte, kdy má svátek Julius i kdo byli dalšími slavnými nositeli tohoto jména.

Často kladené otázky

Čím se proslavil Julius Caesar?

Gaius Julius Caesar se proslavil zejména jako vojevůdce svými vojenskými úspěchy, kdy pod římskou nadvládu získal rozsáhlá území ve většině západní Evropy, a také tím, že římskou republiku přeměnil na monarchii.

Kdy řekl Caesar větu veni, vidi vici?

Veni, vidi, vici (přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem) je po výroku „kostky jsou vrženy“ zřejmě nejslavnějším Caesarovým citátem. K pronesení této památné věty došlo v roce 47 př. n. l. kdy se Julius Caesar vydal z Egypta, kde pobýval u Kleopatry, do Malé Asie a velmi rychle tu vyhrál proti pontskému králi Farnakovi.

Jak zemřel Caesar a co znamená „i ty Brute“?

Julius Caesar byl zavražděn 15. března 44 př. n. l. několika senátory, kteří se spikli proti jeho diktátorské vládě. Údajně mu zasadili hned 23 ran dýkou. Poslední větou, kterou údajně Caesar před svou smrtí pronesl, mělo být: „I ty, Brute, můj synu?“

Slova měla být určena jednomu z vrahů, dlouholetému Caesarovu příteli Marcu Iuniu Brutovi, kterého Caesar svým způsobem považoval za svého syna, neboť v době, které předcházela Brutovu narození, měl Caesar vztah s jeho matkou.

Historikové se nicméně domnívají, že ve skutečnosti Caesar řekl pouze: „I ty, můj synu?“ Brtovo jméno se do výroku dostalo až později a k jeho rozšíření velmi napomohlo to, že se varianta „i ty, Brute, můj synu“ objevila ve slavné hře Julius Caesar od Williama Shakespeara.

Citáty Julia Caesara vystihují především jeho nekompromisní způsob uvažování, který se projevoval ve všech oblastech jeho života, nejen v politice a mocenských úspěších.

Je zajímavé zamyslet se nad nimi dnes o více než dva tisíce let později. Stručné shrnutí Caesarova života i smrti vám možná osvěžilo informace, které jste si matně pamatovali z hodin dějepisu.

Autor článku
Martina Šťastná

Narozeniny, jmeniny či nejrůznější výročí jsou důležitou součástí našich životů. Umožňují nám strávit jedinečné okamžiky s naší rodinou či přáteli. Máte často obavu, že v danou chvíli nedokážete najít vhodná slova, abyste vašim blízkým vyjádřili svou lásku, obdiv či přátelství? Malou pomoc či inspiraci můžete najít v mých textech.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X