Inspirativní výroky svatého Jana Bosca a to nejzajímavější o jeho životě

Chcete obohatit svůj den citáty Jana Bosca? 

Hledáte inspiraci v myšlenkách světoznámého kazatele a patrona redaktorů, nakladatelů, mládeže, učňů a kouzelníků? 

Zajímáte se blíže o život tohoto svatého? 

Pak si najděte klidné místo a užijte si příjemné čtení. 

Citáty o životě a lidech

Zdraví je velkým Božím darem a my ho musíme celé vydat pro něj. Naše oči by měly vidět jen pro Boha, naše nohy chodit jen pro něj, naše ruce pracovat jen pro něj, zkrátka celé naše tělo by mělo sloužit Bohu, dokud máme čas. Až nám pak vezme zdraví a my se budeme blížit svému poslednímu dni, naše svědomí nám nebude vyčítat, že jsme ho zneužili.

Buďte dobří. To udělá radost vašemu andělovi. Když tě trápí smutky a neštěstí, ať už tělesné nebo duchovní, obrať se s pevnou důvěrou na svého anděla strážného a on ti pomůže.

Zásadní pastí, kterou ďábel nastražuje na mladé lidi, je zahálka.

Škola nebyla cílem, ale spíše nástrojem ke zlepšení způsobu života.

Má-li člověk konat dobro, musí mít trochu odvahy, být připraven k oběti, jednat se všemi vlídně a nikdy nikoho neznevažovat. Dodržováním této metody jsem vždy dosáhl značných úspěchů, vlastně obdivuhodných úspěchů.

Snažme se, aby se nám dobře dařilo v tomto i v příštím životě.

Inspirujte se také dalšími tvrzeními o životě, které vyřkli slavní, ale také neznámí autoři.

Moudré výroky 

Nesnažte se omlouvat své chyby – snažte se je napravit.

Moc zlých lidí žije ze zbabělosti dobrých.

Od zlých společníků utíkej jako od uštknutí jedovatého hada.

Jednejte dnes tak, abyste se zítra nemuseli červenat.

Neodkládej na zítřek to dobré, co můžeš udělat dnes. Možná, že zítřek nebude.

Střežte si oči, protože jsou oknem, kterým do duše vstupuje hřích.

Bez důvěry a lásky nemůže být skutečné vzdělání. Chcete-li být milováni… musíte milovat sami sebe a dát svým dětem pocítit, že je milujete.


Tvrzení o víře

Běhejte, skákejte, křičte, ale nehřešte.

Ať děláš cokoli, mysli na Boží slávu jako na svůj hlavní cíl.

Ke svatému přijímání nechodíme proto, že jsme dobří, ale proto, abychom se dobrými stali.

Jen Bůh ví, kolik dobrého může přinést přečtení jedné dobré katolické knihy.

Popros svého anděla, aby tě v posledních chvílích utěšoval a pomáhal ti.

Buďte stále více přesvědčeni, že váš anděl strážný je skutečně přítomen, že je stále po vašem boku. Svatá Františka Římská ho vždy viděla stát před sebou, s rukama sepjatýma na prsou, s očima pozvednutýma k nebi, ale při sebemenším selhání si zakrýval tvář jakoby studem a někdy se k ní otáčel zády.

Moje životní zkušenost je taková, že jedině praktikování náboženství může zajistit soulad v rodinách a štěstí těch, kteří žijí v tomto slzavém údolí.

Buďte stateční a snažte se odpoutat své srdce od světských věcí. Udělejte vše pro to, abyste ze své mysli vyhnali temnotu, a pochopte, co je to pravá, nesobecká zbožnost. Zpovědí se snažte očistit své srdce od všeho, co ho ještě může poskvrnit. Oživte svou víru, která je nezbytná k pochopení a dosažení zbožnosti.

Potřebujete povzbudit? Pak se můžete obrátit nejen na výroky o víře, ale také na silné motivační citáty.

Kdo byl Jan Bosco

Dobová fotografie Jana Bosca v kněžském taláru
zdroj: uscatholic.org

Svatý Jan Bosco, vlastním jménem Giovanni Melchior Bosco, přezdívaný také Don Bosco, žil v letech 1815–1888 v Turíně. Jednalo se o římskokatolického kněze, který byl průkopníkem ve výchově chudých a založil salesiánský řád. Je patronem redaktorů, nakladatelů, mládeže, učňů a kouzelníků.

Boscův otec zemřel, když mu byly dva roky a zanechal jej s jeho matkou a dvěma bratry, aby žili v chudobě jako samozásobitelé a pastýři. 

Jako malý chlapec zhlédl představení kočovné cirkusové skupiny a začal se sám učit kouzelnické triky a akrobacii. Na svá malá představení shromažďoval skupinky dalších dětí a na závěr přednesl kázání nebo modlitbu. Cítil se povolán ke kněžství, ale chybělo mu potřebné vzdělání. Nakonec našel sympatického kněze, který mu pomohl se základním vzděláním.

Bosco ve dvanácti letech odešel z domova a pracoval jako pomocný dělník na farmě, dokud se nedostal do péče budoucího světce Josefa Cafassa, který mu pomohl prohloubit vzdělání v semináři a seznámil ho se spiritualitou svatého Františka Saleského.

Jan Bosco byl roku 1841 vysvěcen na kněze a začal pracovat na zmírnění těžké situace chudých a zanedbaných chlapců, kteří přicházeli do města hledat práci.

Bosco poskytoval chlapcům vzdělání, náboženskou výchovu a rekreaci. Nakonec stál v čele rozsáhlého zařízení, které zahrnovalo gymnázium, technickou školu a kostel, jež byly vybudovány jeho zásluhou.

V roce 1859 založil v Turíně, s 22 společníky, Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska), která se před jeho smrtí rozšířila do Anglie, Francie, Španělska a Jižní Ameriky.

Spolu se svatou Marií Mazzarello založil v roce 1872 Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů (Salesiánky Dona Boska), kongregaci řeholnic, které se věnují podobné práci mezi dívkami.

Jan Bosco byl v roce 1934 kanonizován papežem Piem XI., který ho znal jako mladého kněze.

Obohaťte svůj život nádhernými a moudrými citáty z bible.

Často kladené otázky

Čím se svatý Jan Bosco proslavil? 

Bosco byl mužem odvážné povahy. Byl nástrojem, který Bůh použil k založení řeholní rodiny, jež se věnuje nejen pomoci a vzdělávání mladých a znevýhodněných, ale také cestě s nimi do nebe.

Jaká jsou nejzajímavější fakta o Boscovi?

Od cirkusových umělců se naučil žonglovat a dělat akrobacii. Svými triky často bavil ostatní. Každé své vystoupení začínal a končil modlitbou. Přestože neměl dostatečné vzdělání, naučil Bosca číst a psát kněz, který rozpoznal jeho inteligenci.

Jaké jsou nejslavnější Boscovy citáty?

“Běhejte, skákejte, křičte, ale nehřešte.” – svatý Jan Bosco
“Ať děláš cokoli, mysli na Boží slávu jako na svůj hlavní cíl.” – svatý Jan Bosco
“Ke svatému přijímání nechodíme proto, že jsme dobří, ale proto, abychom se dobrými stali.” – svatý Jan Bosco

Znáte nějakého Honzu, který bude slavit jmeniny? Pokud si nevíte rady s gratulací, můžete se nechat inspirovat přáníčky k svátku Janovi.

Citáty Jana Bosca hovoří především o víře a odevzdání Bohu. Nabádají k tomu, aby žil člověk čestně, bez hříchu a v první řadě pomáhal druhým. 

Výroky svatého Jana Bosca inspirují k lepšímu a šťastnějšímu životu a nabádají k důvěře v lepší nynější i posmrtný život. 

V článku se objevují také informace o životě svatého muže, které popisují, kolik dobrého Bosco udělal pro druhé.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X