Inspirativní výroky Theodora W. Adorna a to nejzajímavější o jeho životě

Chcete se nechat inspirovat zajímavými citáty Theodora W. Adorna?

Vybrali jsme pro vás ty nejlepší a nejslavnější! 

Pusťte se do čtení o pravdě, vlastenectví, životě, lásce, štěstí a životě tohoto slavného německého filozofa!

Citáty o životě a lidech

Normalita je smrt.

Modernost je kvalitativní, nikoli chronologická kategorie.

Já je nejen vpleteno do společnosti, ale společnosti vděčí za svou existenci v tom nejvlastnějším slova smyslu.

Říkat „my“ a myslet tím „já“ je jedna z nejkonstruktivnějších urážek.

Žádný z abstraktních pojmů se nepřibližuje naplněné utopii tak jako pojem věčného míru. 

Člověk, pro něhož se čas bolestně protahuje, je člověk marně čekající, zklamaný, že nenachází zítřek, který už pokračuje ve včerejšku.

Inteligence je morální kategorie.

Jen lidstvo, jemuž se smrt stala stejně lhostejnou jako jeho členům, které samo zemřelo, ji může administrativně způsobit nesčetným lidem.

Fašismus je sám o sobě méně „ideologický“, pokud otevřeně hlásá princip nadvlády, který je jinde skrytý.

Nejhůře jsou postiženi, jako všude, ti, kteří nemají na výběr.

Sebevědomí dnes už neznamená nic jiného než reflexi ega jako rozpaků, jako uvědomění si bezmoci: vědomí, že člověk není nic.

Život se stal ideologií své vlastní nepřítomnosti.

Technika dělá gesta přesná a brutální a s nimi i lidi.

Pro člověka, který už nemá vlast, se psaní stává místem k životu.

Podívejte se na ty nejinspirativnější motivační citáty!

Citáty o lásce

Láska je schopnost vidět podobnost v odlišném.

Lásku najdeš jen tam, kde se můžeš projevit jako slabý, aniž bys provokoval sílu.

Neexistuje láska, která by nebyla ozvěnou.

Odcizení se projevuje právě v odstraňování vzdálenosti mezi lidmi.

podívejte se také na zamilované výroky, z nichž některé můžete použít, až budete chtít své lásce připomenout, jak moc pro vás znamená!

Výroky o umění 

Umění je magie zbavená lži, že je pravdou.

Úkolem dnešního umění je uvést chaos do řádu.

Umění může přežít jen tehdy, když se vzdá práva být jiné a začlení se do všemocné sféry profánního.

Citované texty o pravdě, lži a svobodě

Svoboda by neznamenala volit mezi černou a bílou, ale zříci se těchto předepsaných voleb.

Pravdivé myšlenky jsou ty jediné, které nerozumějí samy sobě.

Prvek pravdy v pojmu génia je třeba hledat v předmětu, v tom, co je otevřené, neomezené opakováním.

Němec je člověk, který nedokáže říct lež, aniž by jí sám uvěřil.

Pravda je neoddělitelná od iluzorní víry, že z postav neskutečna jednou navzdory všemu přijde skutečné vysvobození.

Citáty o štěstí

Štěstí je zastaralé: neekonomické.

Štěstí totiž není nic jiného než být zahrnut, je to následný obraz původního útočiště v matce. Z tohoto důvodu však nikdo, kdo je šťastný, nemůže vědět, že takový je. Aby štěstí spatřil, musel by z něj vyjít: být jakoby již zrozený. Kdo říká, že je šťastný, lže, a tím, že se dovolává štěstí, hřeší proti němu. Víru si zachovává jen ten, kdo říká: Byl jsem šťastný.

Podívejte se také na ohromné citované texty o štěstí a nabijte svůj den povzbuzující energií.

Kdo byl Theodor W. Adorno

Černobílá fotografie Theodora W. Adorna sedícího za pracovním stolem.
zdroj: tagblatt.ch

Theodor Wiesengrund Adorno žil v letech 1903–1969. Byl to německý filozof, který se věnoval také sociologii, psychologii a muzikologii. 

Adorno získal v roce 1924 titul z filozofie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu. Jeho rané spisy, které zdůrazňují estetický vývoj jako důležitý pro historický vývoj, odrážejí vliv aplikace marxismu Walterem Benjaminem na kulturní kritiku.

Po dvou letech vyučování na frankfurtské univerzitě Adorno, v roce 1934, emigroval do Anglie, aby unikl nacistickému pronásledování Židů.

V roce 1949 se Adorno se svým kolegou Maxem Horkheimerem vrátil na frankfurtskou univerzitu, kde obnovili Institut pro sociální výzkum a oživili frankfurtskou školu kritické teorie, která přispěla k německému intelektuálnímu obrození po druhé světové válce.

Často kladené otázky

Čím se Theodor W. Adorno proslavil? 

Adorno byl jedním z předních filozofů a sociálních kritiků 20. století. Proslavil se v poválečném Německu a vytvořil rozsáhlé dílo, které zahrnovalo celou řadu oborů včetně sociologie, psychologie a muzikologie. Vedle akademické práce se věnoval i skládání vlastní hudby.

Co znamenala pro Adorna ideologie?

V Negativní dialektice Adorno popisuje veškerou ideologii jako myšlení identity. Liberální ideologie však podle něj představuje racionálnější formu identitárního myšlení.

Jaká je nejslavnější Adornova myšlenka? 

Jednou z nejznámějších myšlenek Theodora W. Adorna je, že instrumentalizace rozumu zásadním způsobem podkopala obojí. Tvrdí, že společenský život v moderních společnostech se již nespojuje kolem souboru široce uznávaných morálních pravd a že moderní společnosti postrádají morální základ.

Znáte nějakého Teodora? Pak mu můžete pogratulovat ke jmeninám některým z přání k svátku Teodorovi, která jsou psána mužům s tímto jménem na míru!

Citáty Theodora W. Adorna obsahují ty nejzajímavější myšlenky o vlastenectví, životě, lidech, lásce, umění, štěstí, pravdě i svobodě. 

Můžete se nechat inspirovat nejen uvedenými výroky tohoto slavného filozofa, ale také si odnést něco z informací o jeho životě. 

V neposlední řadě se můžete nechat inspirovat informacemi o tom, co pro Adorna znamenala ideologie nebo jednou z nejslavnějších Adornových myšlenek.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X