Inspirativní výroky Rogera Bacona a to nejzajímavější o jeho životě

Chcete se dovědět více o citátech Rogera Bacona? 

Zajímá vás život a myšlenky slavného filozofa a vědce? 

Pusťte se do čtení a zjistěte to nejzajímavější a nejdůležitější o tomto slavném muži!

Výroky o učení

Znalost jazyků je branou k moudrosti.

Rozum vyvozuje závěr, ale nečiní závěr jistým, pokud jej mysl neobjeví cestou zkušenosti.

Kdyby totiž někdo, kdo nikdy neviděl oheň, dokázal uspokojivými argumenty, že oheň hoří. Mysl jeho posluchače by se nikdy neuspokojila a nevyhýbala by se ohni, dokud by do něj nevložil ruku, aby se experimentem dozvěděl, co učí argumenty.


Citáty o vědě

Zanedbávání matematiky působí škodu veškerému vědění, neboť kdo ji nezná, nemůže znát ostatní vědy ani věci tohoto světa. A co je nejhorší, ti, kdo jsou takto neznalí, nejsou schopni vnímat svou vlastní neznalost, a tak nehledají nápravu.

Máme-li v jiných vědách dospět k jistotě bez pochyb a k pravdě bez omylu, je záhodno, abychom základy poznání položili v matematice.

Věci tohoto světa totiž nelze poznat bez znalosti matematiky.

Máme-li v jiných vědách dospět k jistotě bez pochybností a k pravdě bez omylu, je záhodno, abychom základ poznání položili v matematice.

Experimentální věda je královnou věd a cílem všech spekulací.

Každá věda vyžaduje matematiku. Znalost matematických věcí je nám téměř vrozená. Je to nejjednodušší z věd, což je zřejmé z toho, že ji mozek nikoho neodmítá; vždyť počítat umí i laici a lidé naprosto negramotní.

Matematika je branou a klíčem k vědě.

Polovina vědy spočívá v kladení správných otázek.

Všechny vědy spolu souvisejí, poskytují si navzájem hmotnou pomoc jako části jednoho velkého celku, přičemž každá z nich koná svou práci nikoliv sama pro sebe, ale pro ostatní části; jako oko vede tělo a noha ho podpírá a vede z místa na místo.

Kalendář je nesnesitelný pro veškerou moudrost, hrůza celé astronomie a výsměch z pohledu matematika.

Prozkoumejte také další citáty slavných osobností, ve kterých možná najdete tu pravou inspiraci, kterou právě potřebujete.

Tvrzení o lidech

Pro člověka je snazší zapálit vlastní dům než se zbavit svých předsudků.

Nyní existují čtyři hlavní překážky v pochopení pravdy, které brání každému člověku, ať je jakkoli vzdělaný, a sotva někomu dovolí získat jasný titul k učenosti, totiž podřízení se chybné a nehodné autoritě, vliv zvyku, lidové předsudky a skrývání vlastní nevědomosti doprovázené okázalým předváděním našich znalostí.

Přestaňte se řídit dogmaty a autoritami, podívejte se na svět!


Citáty o víře

Ateisté jsou jako divocí psi bez pána. Křesťané jsou jako milující psi, kteří mají milujícího pána. Domestikovaní psi vás budou milovat vždy, ale divocí psi musí být utraceni. Jsou nebezpečím pro nás všechny.

Není nutně nemožné, aby lidé létali, ale stalo se, že jim Bůh nedal vědomosti, jak to udělat. Z toho vyplývá, že každý, kdo tvrdí, že umí létat, musel vyhledat pomoc ďábla. Pokoušet se létat je tedy hříšné.

Roger Bacon měl na věřící lidi jasný názor. Udělejte si vlastní názor, a to prostřednictvím biblických citátů.

Kdo byl Roger Bacon

Malovaný portrét Rogera Bacona
zdroj: brewminate.com

Roger Bacon, nebo také Doctor Mirabilis – Zázračný učitel, žil v letech 1220–1292 v Oxfordu. Byl to anglický františkánský filozof, reformátor školství a také významný středověký zastánce experimentální vědy.

Bacon studoval matematiku, astronomii, optiku, alchymii a jazyky. Jako první Evropan podrobně popsal proces výroby střelného prachu a navrhl létající stroje a motorizované lodě a vozy.

Vědec projevoval v experimentální vědě ohromnou energii a horlivost. O jeho studiích se skutečně všude mluvilo a nakonec si v populární literatuře vydobyl místo jakéhosi zázračného pracovníka.

Někdy mezi lety 1277 a 1279 byl Bacon svými spolubratry františkány odsouzen do vězení kvůli jistým „podezřelým novotám“ ve svém učení. Odsouzení bylo pravděpodobně vydáno kvůli jeho ostrým útokům na tehdejší teology a učence, jeho přílišné důvěřivosti v alchymii a astrologii a jeho sklonu k milenarismu pod vlivem proroctví opata Joachima z Fiore, mystického filozofa dějin. Není známo, jak dlouho byl vězněn. 

Co se týká posledního Baconova díla, bylo vydáno roku 1292 a bylo neúplné, ostatně jako mnoho jiných jeho děl. 

Často kladené otázky

Kdo byl Roger Bacon a čím se proslavil? 

Bacon byl prvním Evropanem, který podrobně popsal postup výroby střelného prachu, a navrhl létající stroje a motorizované lodě a vozy.

Jaké jsou Baconovy nejslavnější citáty?

“Věci tohoto světa totiž nelze poznat bez znalosti matematiky.” – Roger Bacon
“Nejsilnější argumenty nic nedokazují, dokud nejsou závěry ověřeny zkušeností.”  – Roger Bacon
“Každá věda vyžaduje matematiku.“ – Roger Bacon

Čemu Bacon věřil? 

Nápadným rysem jeho filozofického názoru byl důraz na užitečnost a praktičnost veškerého vědeckého úsilí. Bacon byl přesvědčen, že matematika a astronomie nejsou morálně neutrálními činnostmi, které by se prováděly samy pro sebe, ale že mají hlubokou souvislost s praktickou činností každodenního života.

Citáty Rogera Bacona v tomto článku vám nabídly jeho pohled na vědu, a to především matematiku, kterou tento muž evidentně miloval. Také jste se mohli dovědět více o názorech na lidi a jejich přístup k víře. 

V neposlední řadě jste se mohli dočíst o učení, nebo se inspirovat stručným přehledem o Baconově životě.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X