Inspirativní výroky René Descarta a to nejzajímavější o jeho životě

Pátráte po moudrých i mírně kontroverzních citátech René Descarta? 

Chcete se dovědět více o myšlenkách a názorech tohoto francouzského filozofa a vědce? 

Toužíte zjistit, jaký život vedl a proč byly jeho spisy na Indexu zakázaných knih?

Pusťte se do čtení a začněte objevovat! 

Citáty o pravdě a rozumu

Cogito ergo sum. – Myslím, tedy jsem.

Pochybování je počátek moudrosti.

Mít dobrou mysl nestačí. Hlavní je používat ji.

Není nutné, aby se náš rozum nikdy nemýlil, stačí, dosvědčí-li nám svědomí, že nám nikdy nescházelo odhodlání a ctnost.

Dal bych všechno, co vím, za polovinu toho, co neznám.

Četba dobrých knih je jako hovory s těmi nejpočestnějšími lidmi z minulého století.

Poznávání pravdy je zdraví lidského ducha.

Nesmíme předpokládat, že všechno je tu kvůli nám.

Zdravý rozum je patrně ta nejlépe rozdělená věc na světě, neboť každý si myslí, že jej má dost, a ani ti, kdo jsou v jiných věcech nejvíce nenasytní, vůbec netouží mít jej víc, než mají.

Každou obtíž rozdělte na tolik částí, kolik je možné a nutné k jejímu vyřešení.

Descartes prosazoval i v pohledu na běžný život vědeckou metodu. Vy ale nemusíte být vždy racionální. Pobavte a zasmějte se nad těmi nejhumornějšími citovanými texty.

Výroky o lásce a ženách

Šťastné manželství je přátelství mezi mužem a ženou, udržované smyslností a nenarušované žárlivostí.

Dokonalost ženy je na hony vzdálena její kráse.

Velikost lásky je závislá na velikosti překážek, jež jí nezbývá než překonat.

Žena netouží ani tak po kráse, ale potom, aby se líbila.

Krása žen se nám líbí právě jen proto, že má své kazy.

Manželství je více než láska, protože oběma umožňuje vzájemně se přizpůsobit jeden druhému, kdežto láska při sebemenším nedorozumění hrozí rozchodem.

Kdo přestal milovat ženu, tomu je láska k jedné ženě málo.

Přečtěte si nádherné citáty z Malého prince, jsou plné lásky i moudrosti.

Descartova tvrzení o životě a přírodě

Žít a nefilosofovat je jako mít zavřené oči a nikdy se ani nepokusit je otevřít.

Jedině příroda dělá velké věci zadarmo.

Jen ti, kdo kráčejí pomalu, ale vždy po správné cestě, dojdou mnohem dál než ti, kdo běží a dostanou se na scestí.

Když někdo stráví přespříliš času cestováním, nakonec se stane cizincem ve vlastní zemi.

Když pečlivě zvažuji, nenajdu jediný společný rys, který jednoznačně odděluje život od snu. Jak si člověk může být jist, že celý jeho život není jen sen?

Volá-li někdo smrt na pomoc, když cítí velké bolesti, svědčí to spíše o selhání jeho rozumu než o dobře uváženém rozhodnutí.

Ale podle mého názoru se všechny věci v přírodě vyskytují matematicky.

Rádi polemizujte o životě? Inspirujte se i dalšími zajímavými myšlenkami ve výrocích o životě z úst slavných i neznámých autorů.

Kdo byl René Descartes

Obraz René Descarta.
zdroj: owlcation.com

René Descartes byl jedním z významných filozofů 17. století, který svými názory ovlivnil pohled tehdejší společnosti na přírodu a poznání. Francouzský filozof, ale také matematik a fyzik žil v letech 1596 – 1650.

Dnes je Descartes považován za zakladatele moderní filozofie, konkrétně racionalismu, a jednoho z prvních představitelů vědecké revoluce, která do protikladu k náboženství kladla důležitost lidského rozumu.

Do historie se zapsal nejen svou formulací tak zvané vědecké metody, která by měla být při poznávání a vědeckých výzkumech uplatňována, ale také svými objevy na poli matematiky a fyziky. K nejznámějším patří kartézská soustava souřadnic, položení základů analytické geometrie a přínos optice.

Za jeho vrcholné dílo je považována Rozprava o metodě, celým názvem Rozprava o metodě, jak správně vést svůj rozum a hledat pravdu ve vědách.

Descartova kniha Rozprava o metodě.
zdroj: knihobot.cz

V tomto spise popisuje svou vizi metody správného poznání, která by měla být začínat tak zvanou metodologickou skepsí neboli pochybováním, poté by měla následovat analýza, syntéza a shrnutí poznatků. Descartes byl zastáncem dualismu hmoty a ducha, v člověku jsou podle něj obě tyto substance promíchány.

Vzhledem ke svým radikálním názorům se ve Francii dostal do vážných sporů s církví, která jeho spisy zařadila na Index zakázaných knih. Velkou část života tak strávil v liberálněji orientovaném Nizozemí.

Poslední měsíce svého života strávil ve Švédsku, kam odjel na pozvání královny Kristiny, která se o jeho myšlenky aktivně zajímala. Zde ale bohužel dostal zápal plic a v únoru roku 1650 zemřel.

Lidé ale ke spokojenému životu často potřebují nejen rozum, ale i kapičku štěstí. Potěšte se krásnými výroky o štěstí.

Často kladené otázky

Čím se proslavil René Descartes?

Descartes je znám díky svým filosofickým myšlenkám, které zásadním způsobem pomohly rozvinout poznatky v oblasti metafyziky. Jeho základními východisky poznání je metodická skepse a dualistická koncepce dvou odlišných substancí res extensa a res cogitans. Kromě toho přispěl též k rozvoji matematiky a fyziky.

Jaké jsou nejznámější Descartovy citáty?

„Myslím, tedy jsem.“ – René Decartes

„Pochybování je počátek moudrosti.“ – René Descartes

Co znamená Myslím, tedy jsem?

Výrok Cogito ergo sum neboli myslím, tedy jsem je základní myšlenkou Descartovy filozofie, kterou se pokusil vytyčit jedinou možnou jistotu, kterou při poznávání máme.
Tato věta je podle Descarta vždy pravdivá, bez ohledu na to, jak nás mohou naše jednotlivé smysly klamat. Tímto důrazem na rozum, jako na zdroj lidského poznání, položil základy filozofického směru, který je označovaný pojmem racionalismus.

Nadčasové citáty René Descarta se vztahují především k poznání, pravdě a rozumu. Dodnes z nich můžeme cítit obrovskou mentální sílu tohoto výjimečného muže.

Stručné shrnutí Descartova života vám možná připomnělo některé informace, které jste se kdysi dozvěděli v hodinách filozofie na střední škole.

Autor článku
Martina Šťastná

Narozeniny, jmeniny či nejrůznější výročí jsou důležitou součástí našich životů. Umožňují nám strávit jedinečné okamžiky s naší rodinou či přáteli. Máte často obavu, že v danou chvíli nedokážete najít vhodná slova, abyste vašim blízkým vyjádřili svou lásku, obdiv či přátelství? Malou pomoc či inspiraci můžete najít v mých textech.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X