Smuteční citáty na parte vám pomohou vyjádřit, co cítíte. Inspirujte se k důstojnému rozloučení s nejbližšími

Překonat chvíle loučení není pro nikoho snadné, přesto nám je život staví do cesty, protože to k němu patří.

Pokud překonáváte těžkou ztrátu a loučíte se s blízkým člověkem, nikdo váš žal nedovede vzít na sebe, vše musí odeznít. Je jen na vás, za jak dlouho se se situací dovedete smířit.

Přesto jsou zde okamžiky, které od vás budou vyžadovat vážná slova, především při přípravě posledního rozloučení. Přinášíme vám pro inspiraci citáty na smuteční oznámení, které jasně vyjádří vaše sbohem.

Citáty na smuteční oznámení

Potřebujete-li rychle uzavřít oznámení o úmrtí, přitom máte málo síly k tomu, vnímat vše kolem sebe, přinášíme vám inspiraci na slova, která vše řeknou za vás a dodají vašemu parte na důstojnosti.

Moudrost provází člověka od narození, po jeho poslední den, proto jsou smuteční citáty na parte tím nejhlubším poselstvím.

Všude, kde byla krásná duše, je stopa krásných vzpomínek. (Ronald Reagan)
Smrtí světlo nezhasíná. Je to zhasnutí lampy, protože nastal úsvit. (Rabindranath Tagore)
Jaký je příběh, takový je život. Ne na tom, jak je dlouhý, ale na tom, jak je dobrý, záleží. (Seneca)
To, co po sobě zanecháte, není to, co je vyryto do kamenných pomníků, ale to, co je vetkáno do životů ostatních. (Thukydides)
Ti, které milujeme, neodcházejí. Kráčejí vedle nás každý den. Neviditelní, neslyšitelní, ale vždy blízko. Stále milovaní, stále postrádaní a navždy drazí.
Životy jsou jako řeky. Nakonec odtečou tam, kam musí. Ne tam, kam chceme. (Richard Russo)
Jsem, protože jsi byl.
Nejlepší část života dobrého člověka jsou jeho malé bezejmenné nezapomenutelné skutky laskavosti a lásky. (Tintern Abbey)
Smrt je poslední kapitolou v čase, ale první kapitolou ve věčnosti.
Dokud žijeme my, budou žít i oni, protože jsou teď naší součástí, tak, jak na ně vzpomínáme. (židovská modlitba)
Život je píseň – zpívejte ji. Život je hra – hrajte ji. Život je výzva – splňte ji. Život je sen – uskutečněte ho. Život je oběť – obětujte ji. Život je láska – užívejte si ho. (Sai Baba)
Neplač, protože je konec. Usmívej se, protože se to stalo. (Dr. Seuss)
Cesta zde nekončí. Smrt je jen další cesta, kterou musíme všichni projít. (J. R. R. Tolkien)
Život každého člověka končí stejně. Jen detaily toho, jak žil a jak zemřel odlišují jednoho člověka od druhého. (Ernest Hemingway)
Nic na Zemi nemůže nahradit ztrátu toho, který vás miloval. (Selma Lagerlöf)
Smrt jedince se zdá pro svět jako malá ztráta, ale zemře-li ten, koho máš rád, jakoby zemřeli všichni. (Alice Klimtová Šťástková)

Slova, jež mají někomu vyjádřit naši hlubokou sounáležitost v těžké chvíli se mnohdy hledají velice těžko. Inspirujte se proto kondolenčními přáními, která řeknou vše podstatné za vás.

Citáty na parte pro otce

Neumíte si představit, že už tady s vámi není a je to bolest, která vám trhá srdce. Přesto je čas se s tátou rozloučit. Připravili jsme pro vás citáty na smuteční oznámení, které vám pomohou připravit důstojné rozloučení s milovaným tatínkem.

Tvůj život byl požehnáním, tvá památka je pokladem, milujeme tě víc, než je zdrávo, a chybíš nám víc, než je zdrávo.
V tomto životě je jediné štěstí – milovat a být milován. (George Sand)
Nepadla žádná slova na rozloučenou, nebyl čas se rozloučit. Odešel jsi dřív, než jsme se nadáli a jen Bůh ví proč.
A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno… (Olga Scheinpflugová)
Smutek je cena, kterou platíme za lásku. (Colin Murray Parkes)
Když se někdo, koho miluješ, stane vzpomínkou, stane se tato vzpomínka pokladem.
Možná to nejsou hvězdy, ale spíše otvory v nebi, kterými proniká láska našich ztracených a svítí na nás, aby nám dala najevo, že jsou šťastní.
Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny, tisíce umřely, tisíce se mnou umřou, tisíce na smrt jsou znavení, neboť v smrti a zrození nikdo nezůstal jediný. (Jiří Wolker)
Zůstal jsi jen chvíli, ale jakou stopu jsi zanechal v našich srdcích. (Dorothy Ferguson)
Muž se smutně dívá přes zapršené okno.
zdroj: freepik.com

Poslední sbohem pro maminku

Nejkrásnější a nejmilejší úsměv maminky navždy zmizel a vy jen těžce prožíváte období, kdy se musíte vyrovnat s její ztrátou. Pokud jde o slova, kterými se s ní chcete rozloučit, inspirujte se následujícími citáty na parte.

Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdcích se uhnízdí smutek a chlad. Po celém světě ach sotva se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád.
Život je věčný a láska je nesmrtelná a smrt je jen obzor a obzor není nic jiného než hranice našeho zraku. (Rossiter Worthington Raymond)
Dotlouklo to zlaté srdce, odešla tiše, jak tiše žila.
Světlo ve tvých očích bylo vzácnější než všechny růže světa. (Edna St. Vincent Millay)
Od života pro sebe jsi nic nežádala, vše jen pro své děti, rodinu, své zlaté srdce jsi nám dala, kéž Bůh odmění Tvou velkou lásky zásluhu.
Budu tě držet ve svém srdci, dokud tě nebudu moci obejmout v nebi.
Píseň skončila, ale melodie přetrvává… (Irving Berlin)
To, co jsme kdysi měli rádi a co jsme hluboce milovali, nemůžeme nikdy ztratit, neboť vše, co hluboce milujeme, se stává naší součástí. (Helen Keller)
Smrt zanechává bolest v srdci, kterou nikdo nemůže vyléčit, láska zanechává vzpomínku, kterou nikdo nemůže ukrást. (irské přísloví)
Jaké mám štěstí, že mám něco, kvůli čemu je loučení tak těžké. (A. A. Milne)
Život musí skončit. Láska ne. (Mitch Albom)
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat.
Život s tebou na zemi byl tak krátký, ale v nebi bude věčný.

Obrázkové citáty o odchodu

Smrt je děsivá a málokdo se vůbec dovede přimět k tomu, aby na ni dovedl myslet. Jenže s její přítomností se musíme smířit stejně, jako s odchody našich milovaných. Na jednu stranu nemilosrdný koloběh života nese poselství bytí i smrti v jednom náručí.

Text Smrt je dobrá, přijde-li v boji za dobrou věc na pokapaném skle deštěm.
zdroj: freepik.com
Ikonický obrázek v černobílé se siluetou držící deštník.
zdroj: freepik.com
Zasmušilý obrázek lesu v mlze, na něm text : Možná že je smrt životem, a na onom světě považují život za smrt. Kdo ví? (Euripidés)
zdroj: freepik.com
Černé pozadí, před ním rozevřená kniha, zapálené svíčky a rudá růže.
zdroj: freepik.com
Krásné nebe s mraky, text: Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít. (Honoré De Balzac).
zdroj: freepik.com
Osamělá židle stojí zdánlivě na jezeře, ve kterém se odráží nebe, text: Nebojím se smrti, protože v ni nevěřím. Je to jen přestup z jednoho auta do druhého. (John Lennon).
zdroj: freepik.com

Citáty o smrti a zármutku zde nejsou od toho, aby vás ještě více rmoutily, ale naopak, aby přinesly úlevu v těžké chvilce.

Biblické citáty na smuteční parte

A pokud potřebujete ochranu a pomoc víry v nesnadné dny, jsou zde citáty na parte z Bible, které hovoří lidskou moudrostí všech věků. 

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 8:38-39)
Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. (Korintským 15:22)
Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův. (Píseň písní 8:6)
Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. (Římanům 14:8)
A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání. (Korintským 15:21)
Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. (Timoteovi 2:11)
Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. (Korintským 5:1)

Není snadné smířit se s tím, že nás opustil někdo, koho jsme tolik milovali. V prvním okamžiku se mnohdy zdá, že nedovedeme tento fakt sami přenést přes srdce. Ale jak bylo dáno, tak je. Vše odnese voda a zármutek se promění ve vzpomínky. Doufáme, že vás naše citáty na smuteční parte přenesli přes složitou chvíli a usnadnili výběr toho, co byste ve své situaci jen těžko dovedli sami vyslovit. 

Autor článku
Sára Šedivá

Člověk by měl vždy ocenit jedinečné životní okamžiky - jubilea, narozeniny, vzpomenout si na blízkého člověka, jeho jmeniny, oslavit výročí svatby, narození nového života, jednoduše se radovat z každé chvíle. Jsem ráda, že mohu být nápomocna těm, kteří chtějí své nejbližší obdarovat milým slovem, ale nemohou jej právě najít.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X