Ty nejlepší citáty J. A. Komenského, které byste si měli přečíst! Vybírejte z toho nejlepšího

Pátráte po citátech Jana Amose Komenského, které jsou nadčasové a dají se použít při nejrůznějších příležitostech? 

Chcete se seznámit s myšlenkami člověka, který se po celý život snažil zlepšit způsob, jakými se studenti učili? 

Pak se pusťte do čtení a nechte se inspirovat těmi nejhlubšími myšlenkami a moudrými citáty z úst muže, zvaného “Učitel národů”. 

Citáty o učení J. A. Komenského

Jan Amos Komenský je neodmyslitelnou součástí celosvětové historie a jeho myšlenky by neměly být zapomenuty. 

Seznamte se s nejznámějšími výroky tohoto velikána!

Malba Jana Amose Komenského sedícího za stolem a píšícího perem na papír.
zdroj: moravian.edu
“Škola je manufakturou lidskosti.” – J. A. Komenský
“Nejen děti bohatých nebo mocných, ale všechny stejně, chlapce i dívky, urozené i nevážné, bohaté i chudé, ve všech městech a městečkách a na vesnicích je třeba posílat do školy.” – J. A. Komenský
“Vzdělání je vskutku nezbytné pro všechny, a to je zřejmé, vezmeme-li v úvahu různé stupně schopností. Nikdo nepochybuje o tom, že ti, kteří jsou hloupí, potřebují vzdělání, aby se mohli zbavit své přirozené tuposti. Ale ve skutečnosti ho potřebují mnohem více ti, kteří jsou chytří, protože aktivní mysl, pokud je a nezabývá se užitečnými věcmi, bude se zabývat tím, co je zbytečné, zvědavostí a škodlivostí.” – J. A. Komenský
“Kdyby se člověk mohl za každou hodinu naučit jediný střípek z nějakého oboru vědění, jediné pravidlo nějakého mechanického umění, jedinou příjemnou historku nebo přísloví (jejichž osvojení by nevyžadovalo žádnou námahu), jak obrovskou zásobu vědomostí by si mohl nastřádat. Seneca má proto pravdu, když říká, že život je dlouhý, pokud ho umíme využít. Je proto důležité, abychom pochopili umění, jak svůj život co nejlépe využít.” – J. A. Komenský
“Již více než sto let se hodně stěžuje na nemetodický způsob vedení škol, ale teprve v posledních třiceti letech byl učiněn vážný pokus najít nápravu tohoto stavu. A s jakým výsledkem? Školy zůstávají přesně takové, jaké byly.” – J. A. Komenský
“Chlapectví je po léta rozptylováno poučkami z gramatiky, které jsou nekonečně propletené, zmatené a nejasné.” – J. A. Komenský

K učení je zapotřebí ta správná motivace. Inspirujte se těmi nejzajímavějšími citáty o motivaci.

Citáty Jana Amose Komenského o učitelích

Učitelé jsou důležité osoby v životech našich dětí. Předávají jim vzor chování, moudrost a pro rodiče jsou nepostradatelnou součástí každého všedního dne. 

Přečtěte si krásné citáty o učitelích z úst Učitele národů!

“Nechť je hlavním cílem hledat a najít takovou metodu výuky, pomocí níž by učitelé mohli méně učit, ale žáci by se více naučili.” – J. A. Komenský
“Při hře se lze naučit mnohému, co se pak bude hodit, až si to okolnosti vyžádají.” – J. A. Komenský
“Tři věci dávají studentovi možnost překonat svého učitele – klást hodně otázek, pamatovat si odpovědi, učit.” – J. A. Komenský
“Kdo učí druhé, učí sám sebe je velmi pravdivé rčení, a to nejen proto, že neustálé opakování nesmazatelně vtiskne do mysli nějakou skutečnost, ale i proto, že samotný proces vyučování umožňuje hlubší vhled do vyučovaného předmětu.” – J. A. Komenský

Hluboké myšlenky J. A. K.

Asi nejznámější myšlenkou J. A. Komenského bylo, že by škola měla být hrou. Komenský se však nezabýval pouze vzděláváním. Měl nejrůznější názory, jejichž přehled vám právě představujeme. 

Příjemné čtení!

“Správná výchova mladých lidí nespočívá v tom, že jim do hlavy nacpeme hromadu slov, vět a myšlenek přetažených od různých autorů, ale v tom, že jejich chápání otevřeme vnějšímu světu, aby z jejich vlastní mysli vytryskl živý proud, stejně jako z pupenu na stromě vyrůstají listy, květy a plody. A to je to, co se děje.” – J. A. Komenský
“Všichni jsme občané jednoho světa, všichni jsme jedné krve. Nenávidět lidi proto, že se narodili v jiné zemi, že mluví jiným jazykem nebo že mají jiný názor na to či ono, je velká hloupost. Prosím vás, abyste toho zanechali, protože všichni jsme stejně lidé. Mějme na mysli jen jeden cíl, a to blaho lidstva.” – J. A. Komenský
“Zachovej tam (v Čechách) skryté sémě k oslavě svého jména.” – J. A. Komenský
“Mějme na zřeteli jen jeden cíl, blaho lidstva, a odložme veškeré sobectví s ohledem na jazyk, národnost nebo náboženství.” – J. A. Komenský
“Na světě neexistuje skála nebo věž, která by byla tak vysoká, že by ji nemohl zdolat každý člověk (pokud mu nechybí nohy), pokud se na správné místo umístí žebříky nebo se do skály vytesají schůdky, udělají se na správném místě a opatří se zábradlím proti nebezpečí zřícení. Zkoumáme-li sami sebe, vidíme, že naše schopnosti rostou takovým způsobem, že to, co přechází, připravuje půdu pro to, co přijde pak.” – J. A. Komenský

O životě J. A. Komenského

Černobílý malovaný portrét Jana Amose Komenského.
  zdroj: goodreads.com       

Jan Amos Komenský byl český filozof, pedagog a teolog z Markrabství moravského, považovaný za otce moderní pedagogiky. 

Působil jako poslední biskup Jednoty bratrské, stal se náboženským uprchlíkem a jedním z prvních zastánců všeobecného vzdělání, jehož koncept nakonec vyložil ve své knize Didactica Magna

Jako pedagog a teolog vedl školy a radil vládám v celé protestantské Evropě až do poloviny 17. století. 

Jan Amos Komenský byl inovátorem, který jako první zavedl obrázkové učebnice psané v rodném jazyce namísto latiny. 

Uplatňoval efektivní výuku založenou na přirozeném postupném růstu od jednoduchých pojmů k těm ucelenějším, podporoval celoživotní učení a rozvoj logického myšlení odklonem od tupého memorování. 

Komenský také představil a podporoval myšlenku rovných příležitostí pro chudé děti, otevřel dveře ke vzdělání ženám a učinil výuku univerzální a praktickou. 

Kromě rodné Koruny české žil a působil i v dalších oblastech Svaté říše římské a v dalších zemích, jako je Švédsko, Polsko-Litevské společenství, Sedmihradsko, Anglie, Nizozemí a Uhry. 

Témata, kterými se J. A. Komenský zabýval: 

  • Vzdělání pro každého
  • Přirozená tendence žáků k učení
  • Učení po jednoduchých etapách
  • Finanční pomoc
  • Příprava na povolání
  • Mimoškolní aktivity
  • Celoživotní učení

Zajímají vás osobnosti, jako byl J. A. Komenský? Pak jistě nepohrdnete citáty Alberta Einsteina a zajímavostmi z jeho života. Pusťte se do čtení!

Citáty Jana Amose Komenského jsou skutečně nadčasové a dodnes se jimi řídí nejeden učitel, rodič nebo student. 

Slova, jež vyšla z úst Učitele národů, by neměla být zapomenuta a moudré myšlenky, které se v nich skrývají, bychom si měli pravidelně připomínat.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X