Inspirativní výroky Roberta Burnse a to nejzajímavější o jeho životě

Co říkají citáty Roberta Burnse? 

Jakými myšlenkami se tento národní skotský básník zabýval a co se mu podařilo vytvořit? 

Jaký život Burns vedl a čím přesně se proslavil? 

To a mnoho dalšího zjistíte na následujících řádcích. 

Užijte si objevování! 

Výroky o společnosti a lidech

Nelidskost člověka vůči člověku způsobuje, že nespočetné tisíce lidí truchlí!

Široký svět je před námi – ale svět bez přítele.

Ať si o slušnosti povídají ti, kdo mají charaktery, které mohou ztratit!

Synové utrpení jsou bratři v nesnázích; bratr, který uleví, jak nádherná je to blaženost!

Radostí mého srdce je „studovat lidi, jejich mravy a způsoby“ a tomuto milému cíli s radostí obětuji všechny ostatní úvahy.

Podívejte se také na nádherné citáty o životě, které vás dojmou a donutí se zamyslet.

Obecné citáty Roberta Burnse

Napětí je horší než zklamání.

Vybírám si své oblíbené citáty a ukládám si je v mysli jako pohotovou výzbroj, útočnou i obrannou, uprostřed boje této bouřlivé existence.

Sněženky a prvosenky zdobí naše lesy a fialky se koupou v ranním mokru.

Podezíravost je těžká zbroj a svou vahou více překáží, než chrání.

Předvídám, že mě pravděpodobně čeká chudoba a neznámost, a do jisté míry jsem na ně připraven a denně se na ně připravuji.


Tvrzení o tvrdé práci a tvorbě

Velmi rád přiznávám, že mám jisté básnické schopnosti, a protože jen málo spisovatelů, ať už morálních, nebo politických, je důvěrně obeznámeno s lidskými vrstvami, mezi něž jsem se převážně vmísil, možná jsem viděl lidi a mravy v jiné fázi, než je běžné, což může napomoci originalitě myšlenek.

Přízvisko skotský bard je zdaleka mou největší pýchou; zasloužit si ho i nadále je mou nejvznešenější ctižádostí.

Odvažte se být upřímní a nebojte se práce.

Ó ty velká, neznámá Sílo! Ty všemohoucí Bože, jenž jsi v mých prsou rozzářil rozum a požehnal mi nesmrtelností! Často jsem se odchýlil od onoho řádu a pravidelnosti, jež jsou nezbytné pro dokonalost tvých děl, ty jsi mě však nikdy neopustil ani nezavrhl.

Pevnost ve vytrvalosti a námaze je charakter, který si vždy přeji mít.

Vždy jsem pohrdal skuhravým jekotem stížností a zbabělým odhodláním.


Citáty o lásce a svědomí

Je přirozené, že se mladý muž rád seznamuje se ženami, a je obvyklé, že jim dělá společnost, když je k tomu příležitost. Některá z nich je mu příjemnější než ostatní; v její společnosti je něco, ani neví co, co ho těší, ani neví jak. To považuji za to, čemu se u většiny z nás říká láska.

V celém lidském těle není nic, co by se mi zdálo tak nevysvětlitelné, jako to, čemu se říká svědomí.

Ve svém svědomí mám za to, že mé srdce tak často hořelo, že je naprosto sklovité.

V umění přetvářky a lži je něco tak podlého a nemužného, že se divím, že je někdo může používat v tak ušlechtilé a velkorysé vášni, jakou je ctnostná láska.

Pohlaďte svou duši těmi nejromantičtějšími zamilovanými výroky.

Kdo byl Robert Burns

Dobový skicovaný portrét Roberta Burnse
zdroj: scottishpoetrylibrary.org.uk

Robert Burns žil v letech 1759–1796 ve Skotsku. Burns je považován za skotského národního básníka, který psal texty a písně ve skotštině a angličtině. Proslul také svými milostnými sklony a vzpourou proti ortodoxnímu náboženství a morálce.

Robert se stal rebelem proti tehdejšímu společenskému řádu a zároveň ostrým satirikem všech forem náboženského a politického myšlení, které schvalovaly nebo udržovaly nelidskost.

Burns se v průběhu let 1784 a 1785 rychle vyvíjel jako „příležitostný“ básník, který se stále častěji obracel k veršům, aby vyjádřil své milostné, přátelské či zábavné emoce nebo ironické úvahy o společenském dění. 

Burns psal všechny své písně na známé melodie, někdy napsal několik sad slov na stejný nápěv ve snaze najít nejvhodnější báseň pro danou melodii. Mnoho písní, které, jak je zřejmé z řady důkazů, musely být z podstatné části napsány Burnsem, nikdy nepovažoval za své.

Je přímo zázračné, že Burns dokázal vstoupit do ducha starší lidové písně a ze starého refrénu znovu vytvořit písně jako „I’m O’er Young to Marry Yet“, „Green Grow the Rashes, O“ a řadu dalších. 

Právě tato zvláštní schopnost promlouvat velkým anonymním hlasem skotského lidu vysvětluje zvláštní pocity, které Burns vzbuzuje, pocity, které se projevují v „Burnsově kultu“.

Často kladené otázky

Kdo byl Robert Burns? 

Robert Burns je považován za skotského národního básníka. Narodil se v roce 1759 v Alloway a psal texty a písně ve skotštině i angličtině.

Čím se Robert Burns proslavil? 

Jednou z nejznámějších básní Roberta Burnse je posměšná báseň „Tam o‘ Shanter“, která vyšla v roce 1791. Známý je také jeho podíl na více než třech stovkách písní, které oslavují lásku, přátelství, práci a pití s často veselými a něžnými sympatiemi, jako je například „Auld Lang Syne“.

Jaké jsou nejslavnější Burnsovy citáty?

“Nelidskost člověka vůči člověku způsobuje, že nespočetné tisíce lidí truchlí!” – Robert Burns
“Široký svět je před námi – ale svět bez přítele.” – Robert Burns
“Napětí je horší než zklamání.” – Robert Burns

Robert je vaším známým nebo je to někdo z rodiny? Blíží se jeho jmeniny a vy nevíte, jak mu pogratulovat? Použijte některé z přání k svátku Robertovi.

Citáty Roberta Burnse vám umožnily nahlédnout do života a myšlenek slavného básníka, který se stal národním miláčkem Skotska. 

Burns psal nejen básně, ale také texty k písním, které jsou pokladem národa. 

Inspirovat jste se mohli výroky o tvrdé práci, tvorbě, lásce, svědomí, cti, společnosti a lidech.

Autor článku
Markéta Bieleszová

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Ať už se jedná o narozeniny, svátek, svatbu nebo jiné výročí, je nádherné sdílet tyto chvilky s ostatními. To je možné prostřednictvím upřímných slov. V mých článcích se snažím čtenáři nabídnout takové texty, které se dotknou lidského srdce a vykouzlí úsměv na tváři.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X