Přání ke kulatým narozeninám

stránka: 1 2 3

Přání ke kulatým narozeninám

Na celý život .....jak běžel, jak teplokrevní koně, člověk to ani nevěděl, v tom celodenním shoně. Co říci dneska,pochopíš? Neohlížej se zpátky! Protože jenom uvidíš, jak je ten život krátký. K jubileu gratulujem, tak jak dobrým zvykem bývá, hodně štěstí,hodně zdraví, nyní at let nepřibývá. Padesátka - co to je? to se člověk usměje, usměje se s jasnou tváří, teprve ted se vše daří. Na zdraví dnes pozvedáme číše, nejen k padesátce, ale mnohem výše!!!

PADESÁT JE PADESÁT..... AT CHCEŠ NEBO BRUČÍŠ, ABRAHÁM TĚ NAVŠTÍVIL, A TY NA TO ČUČÍŠ!!! Do prkýnka tolik let kde se naráz vzalo, ještě že sis užil, co se užít dalo! Starostí i radostí, klidných chvil i zmatků, a tak mládí sbohem dej-oslav PADESÁTKU! Tož zvesela zvedni číš, připij na budoucnost, ještě lepší aby byla, než byla ta minulost! Jenom štěstí at Tě čeká v rodině i v práci, peníze at nechybí Ti a čas na legraci! At Ti zdraví stále slouží, at Ti klapka bere, do důchodu daleko máš, to člověka žere! Energie at Ti tedy nikdy neubývá, samou chválu at manžel(ka) o Tobě jen zpívá! At na nás si vzpomeneš v radostné té chvíli, až Ti bude šedesát, že na PADESÁT jsme pily!!!

Přání pro padesátníka (i více)
------------------------------
Když místo ženy potřebuješ jenom saniťáka,
když vzpomínky máš jen na ptáka Ohniváka
a čím dál častěji se Ti chce spát,
když každou hodinu se Tim chce chc.. -
.. jo kamaráde je Ti padesát.

Když šedina a pleš Ti nahrazuje bujný vlásek,
když denně přibývá Ti hlubších vrásek,
když chladne to,co kdysi hřálo
a belhá to,co kdysi běhávalo,
když přestaneš mít sám sebe rád -
..jo kamaráde je Ti padesát.

Když počítáš,že brzy budeš starým mužem,
když vzdáváš marný boj o trochu štěstí u žen
a třese se Ti dřív tak pevná dlaň,
když sotva zvedneš plný džbán
a přestaneš sám sobě lhát -
..jo kamaráde ,je Ti padesát!

Když vyhaslo,co kdysi tolik hořívalo,
když pobolívá,co kdysi zdravím kypívalo,
když ubývá Ti den ode dne síly
a lýtka máš dnes samé modré žíly,
když to,cos miloval Tě zašne sr.. -
..jo kamaráde,je Ti padesát !

Když přestane Ti vonět žena ženou,
když Tvoje skutky skryté tužby nedoženou
a přednost dáš jídlu před milováním,
když milování se Ti stane jenom vroucím přáním,
když péro odmítne Ti stát -
.. jo kamaráde,je Ti padesát!

Když to vše ale pravda není,
když předčasné je toto vinšování,
když starý jsi a jako mladík žiješ,
když dosud rum a dobré pití piješ,
když chce se Ti se životem prát -
pak kamaráde vůbec nevadí,že je Ti už PADESÁT !!!

Zaklepala znenadání
u (příjmení) na dveře
jaká pěkná kulaťoučká,
že je to až k nevíře.

Není mladá ani stará
je taková – akorát
a hned řekla:”můj milý
Tobě budu pasovat.”

Že mne neznáš? Co je na tom,
povím Ti to pěkně zkrátka!
Ode dneška budu s Tebou
jako Tvoje kamarádka!

Jako stín s Tvým krokem půjdu,
a budu jako med sladká,
mě už nikdy neodženeš
já jsem Tvoje PADESÁTKA!

Letí k Tobě naše přání
ať jsi dlouho mezi námi
abys dlouho šťasten byl
další léta ve zdraví oslavil!

Vše nejlepší Ti přejí…

Hodně štěstíčka, zdravíčka k Tvým krásným jednatřicátým narozeninám. Do života jen to nej...

Přání ke kulatým narozeninám

Padesátka,to je věc!
Víno, ženy i ten sex.
Ať tě to vše stále baví,
teď začíná život pravý.
Děti velké, prima žena,
tak si pěkně užívej.
A ten humor, kterým vládneš,
klidně dále rozdávej!

......ty naše zlatá
přejeme Ti krátce,
zdraví, štěstí, spokojenost
k tvojí šedesátce.
Zlobíš-li se na někoho
vem to dneska zpátky,
prosíme za odpuštění
v rámci šedesátky.
Kdo zná tvoje srdce zlaté
má tě každý rád,
přejeme Ti všichni proto
ještě dvakrát šedesát.

Ach ne, běda, běda,
z mladíka se stává děda.
Měkne mozek a ještě cosi,
začneš v parku krmit kosy.
Sem tam slina z brady sjede,
au, mé mládí, kde je?, kde je?!
K zemi míří nejen vlásky,
kdepak jste, mé mladé lásky?
Šeptaly jste:
"Tělo máš jak Atlas statné!"
Ale dnes? Mé oko matné,
stěží rozjasní ta dívčí krása
- spíš stočí se po kusu masa.
Nuž, nevadí, však vem to ďas,
že s mládím zmizel štíhlý pas.
Tak zvykej si, teď toho mizet bude víc.
Už jen vzpomínky tu jsou
a jinak zhola nic.
Že přeháním? Že se pletu?
Čtyřicítka je tu v letu!!

Co Ti můžem dneska přát?
Vždyť Ty už máš padesát!
Přejeme Ti hodně zdraví,
život ať Tě stále baví.
Lékařům se vyhýbej,
v přírodě radši pobývej!
Když naší rady budeš dbát,
dožiješ se dalších padesát.
To Ti přejí kamarádi,
co Tě vskutku mají rádi.

Přání ke kulatým narozeninám

Příteli padesátníkovi

Když říkáš, pohlížeje zpět:
"Jak málo stih jsem udělat,
a mládí je pryč drahně let,"
jo, příteli, pak je Ti padesát.

Když v noci často nespíš a se převaluješ,
ač chrupal bys jak dudek, či jak sysel rád,
a na poradě, schůzi zase podřimuješ,
jo, příteli, pak je Ti padesát.

Když skleróza už začíná Ti rejdit v lebce
a co máš dělat, musíš si už psát,
když na plesech už tančit se Ti nechce,
jo, příteli, pak je Ti padesát.

Když úd už nemáš dávno tuhý jako kolík
a žádná nová láska nedá srdci Tvému zaplesat,
když občas připustíš, žes trochu alkoholik,
jo, příteli, pak je Ti padesát.

Když ráno vstávaje, jsi celý olověný
a hemeroidy Tě trápí, když jdeš srát,
když tu Tě bolí, tam zas píchá, až jsi znechucený,
jo, příteli, pak je Ti padesát.

Když ale řekneš: "Co na tom c est la vie!
Já živote se dál chci s tebou prát,
mně nechce se skuhrat jako kmetovi!"
Jo, příteli, pak je Ti jenom padesát!

Osmnáct svíček, osmnáct let a přátelé ti tisknou ruku a přejí šťastný let do dalších dnů a roků.
I já teď s přáním přicházím tak jako skromný král, já přeji Ti ten šťastný let zas o kousek dál.

Krásný den, přesně před 18-ti lety zbohatl svět o jednoho úžasného člověka a mně bylo ctí ho poznat. Přeji Ti všechno, po čem Tvé milé srdíčko touží, především lásku, tu si totiž plně zasloužíš a až přijde, bude stát opravdu za to! Mám Tě ráda.

Štěstí, zdraví, spokojenost do dalšich let chceme ti přat, ať takových "pětadvacet" slavíš nejmíň čtyřikrát!!!!!!!

Přání ke kulatým narozeninám

Pětadvacet žádný věk
řeklo by se lehce.
Čtvrtstoletí na zádech,
to však už zní těžce.

Přeju Ti vše, co můžu přát,
ať máš svoji lásku komu dát,
ať i Tebe má někdo rád,
neúspěchů pak nemusíš se bát.

Rozum,co v nouzi poradí,
a hlavně přátele,
co tě nikdy nezradí
Ať se Tvá dušička stále směje,
to vše Ti ze srdce přeje.

Co to slyším za noviny?
Že prý slavíš kulatiny?
A že je to půlstoletí?

Půlstoletí, padesát,
to se mi snad musí zdát!!
Věřím, že Ti na matrice,
připsali o dvacet více!
I když je to nemilý,
úřady se nemýlí.

Ať je to tak, nebo takhle,
rok sem, rok tam, tůhle, támhle,
já Ti tvrdím, na mou duši,
padesátka Ti moc sluší.

Přejeme Vám v upřímnosti
aby Vám ráčil Osud
všechny vyplniti žádosti
ve vrchovaté hojnosti,
aby Vám dal dle své milosti :
šáleček svatosti,
talířek schopností,
misku bohatosti,
kastrolek zdravosti,
hrnec blaženosti,
škopíček radosti,
káď spokojenosti,
lásky dosytosti
a gratulantům tři žoky štědrosti
jež Vám v uctivosti
ruku líbají v zdvořilosti,
poroučí se se svou maličkostí
do Vaší nakloněnosti
a zůstávají s pokorností..
(Tvoji spolubojovníci na poli pracovním )

Dnešním dnem Ti to už začíná,
život je boj, ne lehká svačina.
Jakmile za svým snem do života teď rozhodneš se jít,
popřát Ti chcem, ať levou zadní s ním se budeš bít.
Ta cesta dospělosti je 18tý rok,
nejsou to už detské krůčky, ale veliký skok!
Nemůže nikdo už tolik Ti radit v rozmarech a za zády vždy Ti stát,
proto jen to nejlepší v životě chceme Ti přát!
Ať potkáváš lidi, co dobré úmysly mají,
a lásku člověka, co věrně při Tobě bude stát,
ať takovou, jaká jsi, lidi Tě berou, Ti co Tě neznají, i ti, co tě už znají,
a s klukem, co jednou budeš,
ať máš jistotu, že má Tě opravdu rád.
S veselou myslí, dobrou náladou a úsměvem na tváři,
ať slunce ve Tvém srdci vždy ať se rozzáří :-)
A kdyby snad někdy smutno Ti bylo a slzy trápení kalily Tvou mysl,
vzpomeň si na nás, že vždycky Tě rádi uvidíme, potěšíme a znovu Ti ukážeme, že život má smysl!

K osmnáctým narozeninám blahopřejeme!!!

Přání ke kulatým narozeninám

Dneska je Tvůj velký den,
18 už není jen pouhý sen.
Hodně štěstí, zdraví, lásky
a na duši žádné vrásky.
Koukni už konečně za sebe,
Tvůj princ tam čeká na Tebe!
Ať se Tvá dušička stále jen směje,
to vše Ti v tento den Tvá ..... přeje!

Přeji Ti, ať Tě pochovají pod tím stoletým dubem, který spolu zítra zasadíme. Vše nejlepší k narozeninám přeje...

Co to slyšíme za noviny,
že prý slavíte osmdesátiny?
Je to hrůza vážení,
v břiše zvláštní mrazení.
Včera to tak nebylo,
let Vám zase pribylo.
Žijte podle svého, mějte pevné zdraví,
narozeniny oslavte tak, jak se slaví.
Slavte, slavte vážení,
mládí bylo, už není.
Na oslavě hlt si dát,
každý si přec ťukne rád.
Je to tady vážení,
slavíme osmdesátiny.
Do stovky není daleko,
ješte dvacet a je to!

S přáním pevného zdraví a spokojenosti do dalších let přejí ...

stránka: 1 2 3

Přání ke kulatým narozeninám

Autor:

Přidat vlastní obsah na web je opravdu snadné, stačí vyplnit pár kroků v tomto formuláři (odesláním souhlasíte s podmínkami užívání webu).
1) Vyberte kategorii

Roboti si můžou vyplnit i tohle:
youprani.cz (c) 2008 - Přání ke kulatým narozeninám
programy a hry ke stažení zdarma - porse.cz